München i huvudrollenLåt mig travestera Askungens välkända yttrande; Vad är väl en ytterligare biografi om en av världshistoriens mest kända personer? Den kan vara dötrist och långtråkig och alldeles… alldeles underbar. Ola Mårtensson har läst två böcker om München på randen till världskrig.

Svante Nordins nyligen utkomna bok Hitlers München är, om inte underbar, så i varje fall klart läsvärd även för den som redan läst ett antal hyllmeter om Adolf Hitler, hans tid och rörelse. Boken är kronologiskt uppbyggd och avslutas med två särskilt läsvärda kapitel, ett i vilket Nordin ger några svar på frågan varför det blev som det blev i München och Tyskland under 1900-talets första hälft och ett där författaren gör en promenad i Hitlers München.

Staden med småborgarna och bohemerna, författarna och konstnärerna, ölhallarna och karnevalstågen, kungligheterna och revolutionerna. Staden som förlöste nationalsocialismen och formade Hitler och hans politiska tänkande. Det är hon, staden München, som är huvudpersonen i boken. För det är genom att berätta om platser i München och om människor som levde där samtidigt som den blivande diktatorn, som vi också får lära känna honom på nytt.

Författaren och nobelpristagaren Thomas Mann är en av de personer som läsaren får bekanta sig med. Manns öde är precis som Hitlers också tätt sammanflätat med München. Genom Mann låter Nordin konstnären och författaren tala om sina funderingar om tidens idéer och politiska svängningar. Manns öde är bara ett i en lång rad som läsaren fårmöta, Eva Braun, Alfred Rosenberg och Rudolf Hess är några av de andra.

Genom att miljöer människoöden beskrivs, framställs Hitler mer komplex än vad som oftast görs. Det är bokens största förtjänst. Böcker om välkända män och kvinnor kan bli upprepande och långtråkiga, det blir aldrig Nordins Hitlers München.

*

När nu staden München är på tal finns det anledning att också rekommendera en annan nyligen utgiven bok. I år är det 80 år sedan det tyska krigshotet tillfälligtvis avvärjdes i och med Münchenöverenskommelsen. Det är sannolikt inget som kommer att högtidlighållas nämnvärt, av förklarliga skäl.

Bookmark förlag har givit ut en svensk översättning av Robert Harris bok München. Det är en riktigt spännande spionroman som utspelar sig under fyra dagar då Europa stod inför krigshot, dagarna före och efter det att Münchenöverenskommelsen tecknades. Läsaren får följa två fiktiva tjänstemän, en som arbetar i premiärministerns kansli på Downing street och en som arbetar i det tyska utrikesdepartementet. Dessa herrar är sedan tidigare bekanta med varandra då de var studiekamrater i Oxford i början av 30-talet. Av olika skäl och genom tillfälligheter befinner de sig i München dessa dagar och dras in i händelsernas centrum.

Robert Harris detaljrikedom, förmåga att placera fiktiva personer i ett välkänt sammanhang samt hans kunskap om de i München konfererande världsledarna och deras personligheter gör boken till en njutbar läsupplevelse för den historieintresserade.

Ola Mårtensson är konservativ skribent