Print Friendly, PDF & Email

Moderat jämställdhet: Elitens projekt strider mot biologin

Av Magnus Nilsson | 5 februari 2010

Magnus Nilsson, moderat politiker i Solna, kritiserade i en artikel (8/1) moderata tankar om jämställdhet. Han fick svar av riksdagsledamöterna Mats Johansson och Hillevi Engström (8/1). Här följer en ny omgång.

I min ursprungliga artikel om moderat jämställdhet (8/1) försvann två nyckelstycken, nämligen följande:

Målet är uppenbarligen 50/50-fördelning (eller i vilket fall något i närheten) av bolagsstyrelser och kommunala bolag (och möjligen något annat). Det saknas tyvärr varje antydan om vilka medel de skulle kunna tänka sig att föreslå.

[—]

Det är därför det finns anledning att påpeka att den samhällsförändring som Engström/Johansson (gissningsvis) är ute efter sannolikt strider mot människans biologiska natur och därför knappast kan genomdrivas utan mycket hårda politiska åtgärder.

Frågan om mål och medel är i sammanhanget fullständigt avgörande. Jämställdhetspolitik handlar om att politikerna tar sig rätten att justera beteenden som de råkar ogilla, men som majoriteten av befolkningen omfattar och accepterar. Ur den synpunkten är jämställdhetsprojektet ett elitprojekt med begränsad förankring hos medborgarna.

För kommunister och socialdemokrater är detta inget problem. För moderater borde det vara ett problem.

Därför frågan om mål och medel.

Engström/Johanssons svar kan tyckas betryggande. Det reducerar de politiska målen till att lite fler män ska bli sjuksystrar och kvinnor driftstekniker. Medlen ska vara uppmuntrande tillrop. Men den som läser den ursprungliga SvD-artikeln ser tydligt att ambitionerna är mer långtgående. De kan knappast uppnås utan politiska styrmedel som innebär stora ingrepp i privat äganderätt, personlig integritet och familjernas rätt att själva bestämma över sina barns uppfostran.

Svaret innehåller en formulering som gör det uppenbart att de faktiskt tror att människan, till skillnad från alla andra djur, saknar medfödda könsskillnader eller i vilket fall att dessa är irrelevanta. Annars är påståendet om ökat antal kvinnliga mellanchefer inte meningsfullt som argument. Jag påpekar ju i artikeln att alla egenskaper och beteenden inte är direkt eller ens indirekt styrda av medfödda könsskillnader.

Men en massiv mängd modern forskning visar att det finns djupgående könsskillnader som effektivt står i vägen för det drömsamhälle där alla excel-diagrammens staplar är exakt lika höga.

Problemet med föreställningen om att människan saknar en medfödd natur är (förutom att den är grundfalsk) att det är en nödvändig förutsättning för utopiska och totalitära idéer. Från Platon, över Lenin till svensk socialdemokrati och vänsterfeminism är en av de ideologiska grundförutsättningarna att politikerna kan omstöpa människan utan restriktioner i form av medfödda beteenden.

I moderna ideologier kombineras denna föreställning med ”vetenskapliga” teorier med inslag av konspirationsföreställningar som förklarar dagens situation. Den ”järnhårda lönelagen” och ”utsugningsteorin” är två exempel från marxismen. ”Könsmaktsordningen” är den feministiska varianten av marxistisk konspirationsteori. Erfarenheten säger att den typen av idébyggen aldrig leder till något gott.

Magnus Nilsson är moderatpolitiker i Solna.

Svar till Magnus Nilsson: Huvudpoängen i vår SvD-artikel var tanken att jämställdheten var för viktig för att överlåtas åt vänsterfeminister, och att det vore bra om alliansen kunde tillsätta en arbetsgrupp inför valet. Så har skett.

MN vill därför att vi nu ska bevisa att vi inte är kommunister. Det är en tämligen extrem debattmetod, som underbyggs av att vi tillskrivs en mängd åsikter vi inte hyser. Låt mig därför svara kort, på en punkt angående medel, i en detaljfråga: När det gäller styrelserepresentation i privata bolag har de börsnoterade företagen själva i bolagskoden angett att det är önskvärt med bättre könsblandning. Värre behöver ”diktaturen” inte vara än att bolagen lever upp till den egna målsättningen.

Att organisationen Svenskt Näringsliv lyfter fram vad aktiv rekrytering betytt på mellanchefsnivå, och som vi hänvisar till som positivt exempel, strider kanske också mot den ”biologism” som MN företräder, men det kan jag som liberalkonservativ leva med.

Mats Johansson är riksdagsledamot (M) och Svensk Tidskrifts styrelseordförande

Läs tidigare inlägg i debatten:
Jämställdhet och könsmakt: Vi föds inte till kvinnor och män — vi lär oss att bli det, Birgitta Wistrand (21/1)
Sådan är statsindividualismen, Elise Claeson (15/1)
Biologin styr över jämställdheten, Magnus Nilsson (8/1)

Och mer om jämställdhetspolitik:
Sanna liberaler tar avstånd från biologisk determinism!, Erika Aldenberg (21/8 2009)
Biologisk determinism är en fågelskrämma, Patrik Lindqvist (4/9 2009) (Svar på Aldenberg)
Hur nya är moderaterna? Gör om mansgrispolitiken på arbetsmarknaden, Per Tryding (26/6 2009)
Finns det en liberal jämställdhetspolitik?, Anne-Marie Pålsson (21/1 2009)

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019