Minskad ledning för de rödgröna riksdagspartierna

De rödgröna partierna är fortsatt i ledning, men avståndet till Allianspartierna minskar och marginalen är nu 1,9 procent, enligt SKOP:s senaste mätning. Sverigedemokraterna fortsätter att öka, Kristdemokraterna är kvar under 4-procentsspärren och Feministiskt initiativ blir allt mer marginaliserat.

SKOP ställde frågan, ”Vilket politiskt parti tycker du bäst om i rikspolitiken?” Av intervjupersonerna är det 8 procent som inte har angivit partisympati. Förändringarna för de enskilda partierna är små och ligger alla inom den statistiska felmarginalen.

– De rödgröna partierna leder fortfarande över de borgerliga partierna, säger SKOP:s analytiker Birgitta Hultåker. Men sedan mars har den rödgröna ledningen minskat från 3,5 till 1,9 procentenheter.

Det rödgröna blocket har sedan mars minskat från 44,0 procent till 42,9 procent i juni. De borgerliga blocket har under samma period ökat marginellt 40,5 procent till 41,0 procent.

opinionstrend

– Sverigedemokraterna har förlorat sin maktposition i riksdagen när det gäller budgetfrågor, men de har fortfarande ett avgörande inflytande över alla andra voteringar när blocken står samlade mot varandra. Och det har gynnat dem i väljaropinionen, enligt Birgitta Hultåker. Partiet ligger i en uppåtriktad trend och har successivt ökat med 2,2 procentenheter sedan SKOP:s novembermätning före decemberöverenskommelsen.

– Kristdemokraterna ligger kvar under 4-procentsspärren till riksdagen vilket har utvecklats till en tradition under mellanvalsperioder. Det har dock haft svagt prognosvärde för partiets resultat i riksdagsvalen eftersom partiet under de senaste åren regelmässigt har gynnats av taktikröster.

– Även Feministiskt initiativ fick många taktikröster i det senaste riksdagsvalet men framstår som marginellt i perioderna mellan valen då partiet får begränsad uppmärksamhet.

Förändringar sedan november

Moderaterna 25,4 procent: -+1,0

Folkpartiet 4,6 procent: -1,5

Centerpartiet 7,4 procent: +1,0

Kristdemokraterna 3,6 procent: +/-0

Socialdemokraterna 29,7 procent: -0,9

Vänsterpartiet 5,7 procent: -0,6

Miljöpartiet 7,5 procent: -0,4

Sverigedemokraterna: 14,0 procent: +1,1

Feministiskt initiativ 1,6 procent: -0,6

Om undersökningen:
Under perioden mellan den 8 juni till den 25 juni 2015 intervjuades ett representativt urval (cirka 1000 personer) i åldern 18-84 år som var bosatta i hela riket. Basen i urvalet hämtades från befolkningsregistret.
Undersökningen genomförs enligt metoden tele-SKOP. Huvuddelen av intervjuerna utfördes per telefon, men de som ej kan nås per telefon intervjuades genom postal enkät. Förändringar mellan två mätperioder skall tolkas med stor försiktighet om de inte är statistiskt säkerställda. För att en förändring skall vara statistiskt säkerställd krävs en ökning eller minskning om ca 4,0% för Socialdemokraterna, ca 3,8% för Moderaterna, ca 2,9% för Sverigedemokraterna, ca 2,2% för Centerpartiet och Miljöpartiet, ca 2,1% Vänsterpartiet, ca 1,9 för Folkpartiet, ca 1,7% för Kristdemokraterna samt ca 1,2% för Feministiskt initiativ.