Minns KraftbyggarnaDaniel Suhonen vill flytta Sverige vänsterut och tillbaka i tiden. Till en tid med stora statliga bolag och få, om några, privata entreprenörer. I veckan föreslog han att det åter borde skapas ett statligt byggbolag. Jag är inte säker på om alla idag kommer ihåg Kraftbyggarna, skriver Anders Ydstedt.

Svenska Kraftbyggarna Entreprenad AB var ett dotterbolag till Vattenfall som 1992 lade det lägsta anbudet på att bygga tunneln genom Hallandsåsen. Det var då de fatala missarna med att inte undersöka förutsättningarna för tunneln gjordes, som senare ofta kopplas samman med Skanska.

Statliga bolaget Kraftbyggarna trodde det bara var att borra tunneln på samma sätt som de var vana vid från norra Sverige, men i Hallandsåsen körde tunnelborren Hallborr fast redan efter 13 meter. Hallandsåsen var inte som berg de borrat i tidigare utan mycket mjukare än de räknat med. Resten av historien känner vi tyvärr till. Bygget tog 23 år istället för som planerat fem år och budgeten överskreds mer än tiofalt.

Så kan det gå när staten tar risker med andras pengar och miljön!

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift