MinnesvärtAtt lägga på minnet
Men ändå glömma.

Att vilja glömma
Men ändå mardrömma.

Att komma ihåg att ett visst ord
Brukar man inte erinra sig?
En erinran, det är en juridisk term
En varning, en tillsägelse.
Den väcker bara litet förargelse.

Under en månad kan du vara med om mycket.
Men av allt du läser och hör,
kanske du minns ett enda stycke,
eller det någon ett ögonblick gör,
Det är inget tungt,
Det som etsat sig fast.
Det kan följa dig lugnt
Eller något du tänker på i all hast.

Sekunder av klokhet och kärlek
Utan att slitas ut,
Kan upplevas igen
Livet ut.

Veckopoeten