Miljöpartiet, kommer Sverige bli nästa Fairtrade-nation?

frivarld_banner_stor2

I dag tillträder vår nya regering. Kommer vi i regeringsförklaringen att få höra att Sverige ska bli nästa Fairtrade-nation? undrar Diana Van, projektledare vid Frivärld.

I Miljöpartiets valmanifest för årets val står det tydligt att: ”I en ny regering vill vi: främja mänskliga rättigheter och miljöhänsyn i internationell handel. Sveriges offentliga konsumtion ska vara etisk och miljömärkt. Sverige ska bli en så kallad Fairtrade-nation.” Det låter fint och sympatiskt. Men steget att bli en Fairtrade-nation är mycket stort. Vet Miljöpartiet vad man talar om?

För att uppnå status som Fairtrade-nation krävs det att ett antal kriterier är uppfyllda. Först och främst ska staten föregå med gott exempel. Riksdag och regering ska årligen bekräfta sitt stöd för rättvisemärkta-produkter, erkänna rättvis handels roll i utvecklingspolitiken och aktivt jobba för att den offentliga sektorn ska använda sig av rättvisemärkta-produkter. Med andra ord ska staten att förbinda sig att opinionsbilda för ett specifikt varumärke. Utöver det ska alla möten med kaffe, bullar och socker etcetera ha Fairtrade-loggan fint och exemplariskt stämplat på sig.

Detta är även en angelägenhet som sträcker sig ner till kommunerna. Alla kommuner i Sverige måste ha Fairtrade City-status om målet ska uppnås. Kommunalt självbestämmande får därmed stå åt sidan. För att en kommun ska bli Fairtrade City-diplomerad måste kommunen själv tillhandahålla Fairtrade-produkter i sin verksamhet, men även det lokala näringslivet måste erbjuda ett visst antal produkter beroende på kommunens storlek.

Viljan att bli en Fairtrade-nation ska även omfatta medborgarna i Sverige. Enligt kriterierna måste 75 procent av befolkningen köpa rättvisemärkta produkter varje år och 40 procent måste regelbundet inhandla just Fairtrade-märkta produkter. Att detta skulle kräva en långtgående reglering av den fria marknaden är uppenbart.
Det finns två nationer i världen som har uppnått målet att bli Fairtrade-nation, Wales med tre miljoner invånare och Skottland med lite mer än fem miljoner invånare. I Skottland gavs ett statligt bidrag på cirka 10 miljoner till styrgruppen för hjälp med marknadsföringen.

Det finns flertal studier som menar att Fairtrade inte fungerar som det är tänkt. Nu senast en statligt finansierad brittisk studie, The Fair Trade, Employment and Poverty Reduction Project (2014), som hävdar att Fairtrade-produkter från Etiopien och Uganda inte hjälper de fattigaste arbetarna. Konsumenterna betalar en extra slant för Fairtrade-märkta produkter för att förbättra villkoren för de bönder som är anslutna till organisationen. Rapporten hävdar att när pengarna kommer fram, fördelas de inte alltid jämnt eller ges till de mest behövande.

Huruvida Fairtrade fungerar eller inte är ett omstritt ämne. Det finns både forskning som kritiserar och lovordar Fairtrade-konceptet. Därför bör inte Fairtrade sväljas med hull och hår utan ifrågasättas av konsumenter och framförallt av de politiker som har makten.

Tanken från Miljöpartiets sida är god, att visa att nu kommer vi göra något bra för världen, men även en god tanke måste fullföljas så att konsekvenserna blir tydliga. I det här fallet blir konsekvenserna snedvriden konkurrens, då man från statlig nivå premierar ett vinstdrivande varumärke så som Fairtrade AB, som ägs av LO och Svenska kyrkan. Det kan knappast vara ”rättvist” mot andra företag. Än värre är idén om att staten ska försöka påverka medborgarna i deras beslut om vad de tycker är viktigt när de väljer produkter. Är det så Miljöpartiet vill regera Sverige?

Diana Van är projektledare på tankesmedjan Frivärld.
Diana Van