(M)edlemsinflytande?

I veckan redovisades resultatet av den partimedlemsundersökning som statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet gjort i maj till samtliga riksdagspartier och Fi men inte till SD. Projektet har finansierats av Demokratiutredningen och godkänts av partisekreterarna som även ansvarat för distribution av enkäten.

Undersökningen visar bl a att moderaternas och socialdemokraternas medlemmar ser sina partier som maktpartier. Att vinna val och sitta i regeringsställning är viktigast för medlemmarna i M och S.

När det gäller medlemmarnas syn på hur partiorganisationen fungerar, möjligheterna att påverka politiken och att i slutändan bestämma hur partiet ska skötas samt när det gäller intresset för medlemmarnas åsikter hamnar M i en klass för sig. Ointresset verkar upplevas som totalt.

I en tid med allt flyktigare medlemmar kanske det kan upplevas som rationellt av partierna att lämna de allt färre engagerade partimedlemmar därhän – men när det kommer till valrörelser behövs ändå fotfolket. Kanske är det då ändå inte är så dumt med engagerade medlemmar? Men nu har moderaterna ny ledning och därmed nya möjligheter att skapa ett öppnare parti.

Anders Ydstedt är rådgivare till företag och organisationer och styrelseordförande för Svensk Tidskrift.