Print Friendly, PDF & Email

Matti Häggström; Om tusenbröder

Av Redaktionen | 31 december 1974


1974


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

tusenbröder
Redaktören för socialdemokratiska
noförbundets tidskrift Morgon-Bris,
Swedenmark, uttrycker i F’ackfclrer1iru~~ol
rörelsen förhoppningen att efter
marsdagens genomförande skall
SSU-kamrater minska ner på sammaniJi.
deshysterin. Deras kvinnor skall
re Thage Peterson – potentiell •u•<111>111’1
nister – att det vore “verkligen
ligt” om sextimmarsdagen ledde
ökat extraknäckande. Denna angeiiigli
reform skulle i stället ge människorna
rikare tillvaro” och ökade mö
till samvaro med barnen, hävdar han.
Socialdemokraterna är förutseende. b
har sina visioner. De är inte bara –
likhet med andra partier –
för sextimmarsdagen. De håller redan
att i detalj fundera ut åt u•<mu.””””••
hur dessa skall använda fritiden, och
de inte skall utnyttja den. Det hade
varit väldigt hyggligt gjort av
om det nu råkat förhålla sig så att den
skilde medborgaren inte varit kornpetSI
att bestämma detta själv utan
beskäftiga makthavare.
Man kan förmoda att en del männillltl
kommer att bruka den växande
till att vidga och fördjupa
med familjen, såvida denna inte
fas. Sannolikt lär också ett större
kvinnor gå på SSU-sammankomster,
hopp om att dessa skall ge någon
ning. Men vad kommer andra att göra
de som med eller mot sin vilja inte
sar m 1 regeringspartiets likriktade,
le.ktiviserade modell av socialistisk tomtebolycka?
En småföretagare berättade härom
året för mig, att en av hans anställda tidigare ivrigt efterfrågat möjligheter att
jobba över för att tjäna en extra hacka.
Scdan något år tillbaka gjorde han inte
det längre. Nu ville han i stället ha ytterligare tjänstledigt utöver semestern. Varför? Jo, för att själv kunna göra så mycket
skattefritt arbete som möjligt på sin
nyinköpta sommarstuga.
statssekreterare Petersons beklaganden
till trots kommer extraknäcket antagligen
att öka avsevärt sedan sextimmarsdagen
införts. Allt fler människor kommer att
byta tjänster. Tandläkaren lagar målarens
tänder mot att denne målar tandläkarens
villa, snickaren och muraren hjälper varandra med sina småhus eller sommarstugor. Andra kommer att utveckla sina talanger som fixare. I sitt Schlaraffenland
utför den händige alla sysslor själv. Han
påtar i trädgården, lagar den krånglande
bilen, avloppssystemet, tvättmaskinen.
Allt detta är till stor del följden av ett
olyckligt skattesystem. Dels är det samlade
skattetrycket orimligt. Dels är utformningen av skatteskaloma sådan att den
stimulerar till olika slags skattefritt arbete. Detta blir troligen än mer markerat
när sextimmarsdagen förverkligats, om
inte skattepolitiken ändras.
401
Arbetsbyten, extraknäck och gör-detsjälv-verksamhet är också metoder för den
enskilde att få “en rikare tillvaro”, ehuru
förmodligen inte på det sätt som statssekreterare Peterson tänkt sig. Men välståndsökningen hämmas. Vår nuvarande
levnadsnivå har uppnåtts bl a på grund
av utbildning och specialisering. Samtidigt slösas betydande resurser bort genom
att vi har ett skattesystem som uppmuntrar en natura- och byteshushållning, som
i princip inte skiljer sig från stenålderns. Tusenkonstnären gynnas på specialistens bekostnad.
Om sextimmarsdagen åtföljes av ett
dämpat skattetryck och ett nytt, förnuftigare skattesystem kan man åtminstone i
någon mån minska skillnaderna mellan
de människor som arbetar sina 30 timmar i veckan och sedan pysslar med annat, och de som av olika skäl har en arbetstid som avsevärt överstiger den som i
dag anses vara normal.
Socialdemokraterna tycks tro att sextimmarsdagen nästan automatiskt leder
till det förlovade landet. Folkets Hus skall
vara det nya Sörgården, där människorna
fungerar enligt socialistiska mönster som
den politiska överheten bestämt. Där ersätts franska revolutionens broderskapstanke av en strävan att göra hela svenska
folket till tusenbröder.
M atti H äggström

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019