Print Friendly, PDF & Email

Matti Häggström; Om skattpengar

Av Redaktionen | 31 december 1983


1983


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

skattpengar
Som demokratisk socialist och högskat·
teanhängare – socialdemokrat alltså –
ser jag med förväntan på den s k trakta·
mentsbeskattningsutredningen. Bara
namnet låter löftesrikt.
Det är glädjande att mitt parti nu på
allvar böJjat jaga skattefria förmåner på
arbetsplatserna. Det totala skattetrycket
är ju alldeles för lågt. Det kan inte skär·
pas tillräckligt mycket. Därför är det ju
självfallet beklämmande att skattefria sk
trivselförmåner på ända upp till 600 kr
per anställd och år kan utgå! Skulle inte
de LO-anslutna, åtminstone de som är
kollektivanslutna till Partiet, ha lika stor
trivsel av vetebullen om den vore lika
beskattad som köttbullen? De vet ju att
de skattekronor som arbetsgivaren skulle få erlägga används förnuftigt och solidariskt under den här mandatperioden.
Jakten på beskattningsbara trivselför·
måner är ett steg i rätt socialistisk rikt·
ning, men alldeles otillräckligt. Vi måste
målmedvetet vandra vidare. Jag tänker
främst på allt det arbete som den enskiJ.
de utför i hemmet och på fritiden ocb
som är helt obeskattat. Här finns väldiga
jungfruliga marker för Riksskatteverket,
bara regeringen ville ge jägarna klar·
tecken.
Fortfarande förekommer massor av
ideologiskt omedvetna familjer där maken eller makan diskar och dammsuger.
Det borde naturligtvis vara skattpengar
på sådan verksamhet. Den skall städftr·
mor utföra. De har ju anställda som är
utbildade förjust sådantjobb. Nu undandras de samvetslöst sysselsättning, ocb
stat och kommun bestjäls cyniskt på Olllfattande skatteintäkter.
En liten ljusning är att de målningar
och tapetseringar som regeringen viD
~ hyresgästerna göra för att de skall
~nna få lägre hyror tydligen kommer att
~skattas. Bravo! Det bör också kunna
~a till ökad sysselsättning inom den
~ontrollerande sektorn av samhället.
Ett särskilt skumt släkte är villaägar- ~· Hur många gånger har jag inte sett
!sådana figurer självajobba i sin trädgård.
IDe klipper gräsmattan, ansar rosenbuslkama, rensar landen. Ja ännu värre – en
del målar sina hus utvändigt, putsar
fönster, byter lås och utför andra reparationer.
Inte betalar de skatt för det arbetet, än
mindre sociala avgifter och arbetsgivaravgifter. Det är skatteflykt som än så
länge är laglig men som moraliskt givetvis är helt förkastlig. Här måste generalklausulen tillämpas. Som socialist kräver
~att varje handtag beskattas, så att den
progessiva samhällsutvecklingen kan på-
skyndas genom att AMS, Riksskatteverket, Planverket och Konsumentverket
tilldelas kraftigt ökade resurser. Låt våra
framstegsvänliga marginalskatter drabba
varje palta som tvättas hemma i stället
för att lämnas till tvätterierna!
Se på bilägarna! Vid ett flertal tillfållen
barjag upptäckt sådana som själva tvättar och vaxar sina fordon. Mer än så –
de byter däck och kan i extremfallen
319
t o m ge sig på motorn. Det är skandal att
de inte inser Sveriges och socialismens
bästa utan bara tänker på sig själva. så-
dana parasiter borde regeringen omgående förpassa till Schweiz eller Monte Carlo, så vi slipper se dem i fortsättningen.
Våra skattemyndigheter får heller inte
glömma bort ägarna till fritidshus och
fritidsbåtar. Där är gör-det-själv-mentaliteten om möjligt ännu mera utbredd. På
sommarstugorna är det skattefria jobbet
legio. Och alltsomoftast på våren ser
man båtägare själva skrapa och måla
sina flytetyg. Skamligt, det är vad det är.
De bär ju sig åt som om Karl Marx och
Olof Palme aldrig existerat.
Och tänk, en gång såg jag en asocial
individ i en båt få motorstopp mitt ute på
fjärden. I minst en timme satt han där
och jobbade med aktersnurran i stället
för att genast ro de fem kilometrarna
hem och ta motorn till en reparatör. Döm
om min ilska då han till sist fick igång
den igen! Ett nytt, deprimerande exempel på skattefri lön för mödan.
Min partivän Kjell-Olof Feldt får skärpa sig. Ge traktamentsbeskattningsutredningen omfattande tilläggsdirektiv,
och det kvickt. Det går inte att söla med
socialismen hur länge som helst.
Matti Häggström

.

:
,•
l
:

;

l

1
.
i
l

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

Läs mer här

Samtida röster om konservatism