Mats Johansson 60 år
En enträgen röst för frihet

Politik är en konditionsidrott. Det viktigaste i politiskt förändringsarbete är inte hur snabbt man springer, utan att man orkar hålla på riktigt länge utan att tappa sugen. Och förstås att man springer i rätt riktning. Mats Johansson är en av den svenska borgerlighetens ledande konditionsidrottare. Med alltid pålitlig kompass tar han sig fram genom ofta mycket oländig terräng, utan att tveka eller tröttna. Det är imponerande.

Foto: Carl-Johan Ljungberg

Det jag minns allra mest från mina första möten med Mats – det måste vara runt 20 år sedan nu – är hans stora allvar. Inte så att han skulle varit humorlös, tvärtom har jag alltid uppfattat honom som en mycket lättsam person som kunnat se ljuspunkter och rentav komik i även de mest hopplösa lägen. Nej, jag syftar på hans förmåga att ta sin uppgift, arbetet för frihet och hotet mot denna frihet på största allvar. Alltid. Det är viktigt, för politik är på allvar. Inte minst utrikes- och säkerhetspolitik.

Dessa egenskaper – uthålligheten och förmågan att se allvaret i de hot friheten utsätts för – gör Mats till en verklig nyckelperson i det internationella arbetet för demokrati, marknadsekonomi och mänskliga rättigheter. Jag blev därför mycket glad när Mats satte fingret på borgerlighetens bristande utrikes- och säkerhetspolitiska engagemang och föreslog att Stiftelsen Fritt Näringsliv skulle engagera sig på området.

För nog finns ett behov. I diskussion med Mats kunde vi snabbt identifiera ett antal frågor som diskuteras allt för sparsamt idag. Den globala systemstriden, där den demokratiska marknadsekonomin globalt utmanas av system med helt andra ekonomiska och politiska förtecken. Säkerheten runt Östersjön, där den senaste tidens utveckling i Ryssland tydligt visat hur bräcklig den demokratiska ordningen är. Det globala näringslivets politiska betydelse, hur lättvindigt svepande krav på ekonomisk isolering framförs – trots att vi vet att öppenhet och ekonomiskt utbyte i längden är bättre.

Det här är bara några av de perspektiv den av Mats nystartade tankesmedjan Frivärld sätter sökarljuset på. Tanken är i all enkelhet att erbjuda seminarier, bok- och rapportutgivning samt en mötesplats för nätverkande med inriktning på utrikes- och säkerhetspolitik.

Mart Laar och Mats Johansson
Foto: Frivärld

Det finns en tydlig generationsaspekt i Frivärlds verksamhet: unga människor som engagerat sig i något av borgerliga ungdomsförbunden eller partierna är idag allt för sällan intresserade av utrikes- och säkerhetspolitik. Det är alltid lätt att idealisera sin egen ungdomstid, men mycket talar för att intresset faktiskt var större förr. Den unga borgerligheten har allt mer kommit att intressera sig för annat – ekonomisk politik, utbildningsfrågor, migration, socialförsäkringar(!) etc.

Det finns en logik i det svalnade intresset. Många av de mest uppmärksammade utrikespolitiska skeendena – kommunismens fall, EU-medlemskapet etc – utspelade sig innan dagens unga borgerlighet blivit politiskt medveten. Framförallt hade borgerligheten redan vunnit den stora systemstriden, den mellan marknadsekonomi och planekonomi.

Men det råder inte precis brist på nya strider och nya utmaningar. Den arabiska vårens glidning mot allt starkare islamistiska stämningar, Kinas snabbt växande maktanspråk, det ökande hot som Iran kan komma att utgöra, den ryska regimens förföljelse av oppositionella och så vidare. Behovet av att en ung generation engagerar sig i arbetet för frihet, demokrati och marknadsekonomi är minst lika stort idag.

Till denna unga generation har Mats Johansson mycket att ge. Få har som han, enträget och med aldrig falnande glöd, arbetat för frihet, demokrati och marknadsekonomi. Han har stått kvar när andra tröttnat eller gett efter. Ännu färre
skulle, efter snart ett helt liv med arbete för dessa värden, med samma entusiasm initiera en ny verksamhet. Det är mycket värdefullt. För arbetet för frihet har bara börjat.

Markus Uvell är VD för Stiftelsen Fritt Näringsliv/Timbro.
Foto: Ann-Sofi Rosenkvist