Mats Fält: Miraklet

Det går alldeles utmärkt att vara en fullt fungerande politiker utan att ha läst de stora klassikerna men livet blir lättare om man offrat åtminstone några timmar på Hayek, Mill, Bastiat, Paine, Burke, Adam Smith eller Schumpeter. Sedan finns det förstås även mer moderna varianter som Milton Friedman och författare som på ett pedagogiskt sätt främst förmedlat andras visdom, som fransmannen Henri Lepage och vår egen Johan Norberg.

Ibland blir det lättare att få ihop logiken när man läst hur andra konstruerat den ideologiska grundvalen för ett fritt samhälle. Framför allt blir det lättare att förklara sammanhanget för andra som inte ännu insett att det är praktiskt att ha farbror Hayek till hands i trängda lägen. Inte för att reda ut den österrikiska skolans inre liv utan för att förklara varför en sönderreglerad bostadsmarknad inte lagas bäst av ännu fler lagar – eller varför även import och konkurser är en viktig del av en fungerande ekonomi.

En mer senkommen introduktion till hur man kan tänka om politik både idag och i ett historiskt perspektiv är Jonah Goldbergs ”Suicide of the West – How the Rebirth of Tribalism, Nationalism and Socialism is Destroying American Democracy” (Crown Forum, 2020). Författaren är en sedan länge ledande amerikansk högerliberal debattör och politisk journalist som numera i huvudsak verkar inom ramen för nätplattformen The Dispatch. Goldberg har tidigare arbetat för National Review och bröt nyligen sitt samarbete med Fox News.

Boken innehåller en både pedagogisk och underhållande genomgång av hur det fria samhällets ideologiska grundvalar skapades för att runt år 1700 resultera i en ekonomisk revolution. En ekonomisk revolution som har skapat ett välstånd som tidigare generationer inte ens kunnat drömma om. Goldbergs huvudtes är att den här utvecklingen faktiskt var ett mirakel. Så många starka krafter verkade emot att låta ekonomin få friare tyglar utan att stoppas av redan etablerade gruppers makt och inflytande. Vi ska vara oerhört glada över att det här genombrottet äntligen kom i Storbritannien, med stöd av den skotska upplysningen, av vilken Adam Smith var en viktig del.

Goldberg redovisar hur det gamla samhället var konstruerat för att hindra nytänkande och utveckling. Det var inte bara kyrkan som såg handel och kommers som något föraktligt. I Bysans var det extremt pinsamt om någon av adlig börd gav sig in i fredligt utbyte av varor med grannländerna. Att leva av fattiga bönders arbete – eller av statlig tjänst – var däremot högst respektabelt. På samma sätt som den jordägande adeln i miraklets hemland Storbritannien, såg sig som skapelsens krona med ett gudagivet monopol på den politiska makten. I den korrumperade men trots det länge framgångsrika handelsrepubliken Venedig, kunde de som ville ifrågasätta oligarkins regler för handel och produktion dömas hårt.

Detsamma förekom i 1700-talets Preußen – gillenas och statens regleringar kunde leda till barbariska straff för de som ville söka nya vägar till välstånd. Stödet för status quo var massivt. Ingen hade ännu levt i ett samhälle med ständig tillväxt – något som för oss är självklart. Malthus teorier om balansen mellan människor och tillgången på mat var inte alls orimliga – med den tidens förutsättningar, i ett statiskt samhälle där förändringar gick oerhört långsamt. Alexanders och Napoleons arméer marscherade lika sakta, även om de var utrustade med olika vapnen.

Författaren konstaterar att vi alltför sällan påminner oss om hur välståndsexplosionen blev möjlig och ännu mer sällan om vilka förutsättningar dess fortsättning kräver. Många tar rikedomen för given och allt fler, inte minst på våra ledande universitet, börjar åter igen se med förakt på marknaden och dess aktörer. Det finns en gräns för hur mycket kritik vårt västerländska samhälle klarar av utan att de välståndsskapande krafterna allvarligt undermineras.

Goldberg, som tidigt var en av de tydligaste kritikerna mot Donald Trumps kidnappning av det Republikanska partiet, ser delar av högerns förtjusning för tullar, nya regleringar och mer aktiv styrning av ekonomin som ett av de allvarligaste problemen. Om inte ens den liberala högern försvarar marknaden och försöker förklara varför kapitalismen varit en välsignelse framför allt för världens fattiga massor – vem gör det då? Det är redan svårt att försvara kreativ förstörelse och värdet av lågprisimport utan att de som borde veta bättre deserterar från sitt ansvar för att hålla debatten på rätt spår. Kapitalism är svårt. Det är inte svårt att göra fisksoppa av ett akvarium men väldigt svårt att göra tvärtom.

”Suicide of the West” är historien om ett mirakel. Mer aktuell är dess värre den senare delen som handlar om hoten mot en lycklig fortsättning på historien. Det kräver att det öppna samhällets allierade orkar driva kampen vidare. Ofta är det lätt för olika grupper att se egna vinster i förslag som underminerar marknaden. Alltför ofta lämnas viktiga principfrågor åt sidan för att de riskerar att mobilisera alltför stort motstånd eller innebär avskräckande pedagogiska utmaningar. Vi har dock en skyldighet att även driva frågor som till en början har dåliga odds. Dels för att det är rätt, dels för att summan av alla uppgivna strider i sig försvagar våra möjligheter att vinna nästa strid. I USA handlar det framför allt om att rädda vad som räddas kan undan Trumps principlösa härjningar i det Republikanska partiet. I Europa gäller det att bromsa vänsterns och EUs nyväckta entusiasm för industripolitik, regleringar och handelshinder.

Mirakel är sällsynta. Vi måste ta vara på de som faktiskt inträffar. Goldbergs bok kan göra arbetet lite lättare för den som vill dra sitt strå till stacken.

Mats Fält är förtroendevald i Tyresö kommun