Mats Fält: Kafka i Kiev

Politik är inte alltid logisk. För det mesta har det inte så allvarliga konsekvenser. Ibland är det tvärtom. Som när det kalla kriget mellan Ryssland och väst är på väg tillbaka och många fruktar att det redan pågående kriget i östra Ukraina ska bli en rysk invasion i mycket större skala.

Ett grundläggande problem är NATOs syn på nya medlemmar. Organisationen har naturligtvis rätt att själv fatta beslut om medlemsskap och om vilka villkor som då ska gälla. Det djupt olyckliga är att kravet på att intresserade kandidatländer inte ska ha pågående konflikter med sina grannländer har blivit en direkt inbjudan till Ryssland att skapa just sådana konflikter. Det gjorde man 2008 i Georgien och 2014 i Ukraina. Effekten har blivit den avsedda, till ett relativt begränsat pris för härskaren i Kreml. Så länge Putin ockuperar delar av båda ländernas territorier kan de inte bli medlemmar i den västliga försvarsorganisationen. Rysslands intresse för meningsfulla förhandlingar är mycket begränsat. Genom att bryta mot folkrätten blockerar man effektivt det man absolut inte vill ska hända – att Georgien och Ukraina blir medlemmar i NATO och får sin säkerhet garanterad av alliansen. Alla förstår att problemet är svårt att lösa för Stoltenberg och medlemsstaterna men dess värre har NATOs egna regler varit en starkt bidragande orsak till det läge vi befinner oss i idag.

Ett annat tragiskt inslag i dagens dramatik är inställningen till vapenleveranser till Ukraina. Landet utkämpar redan idag ett försvarskrig i öster och hotas av en storskalig invasion. Just eftersom strider pågår och riskerar att utvidgas kan varken Tyskland eller Sverige bistå med vapen. Berlin har till och med blockerat Estlands planer på att skicka tyska vapen från de egna förråden till Ukraina. Däremot kan både Sverige och Tyskland bistå med annat. Storbritannien skickar samtidigt pansarvärnsvapen till Ukraina.

Den här inställningen är varken logisk eller moraliskt försvarbar. Hur har makthavarna i Berlin och Stockholm tänkt sig att Kiev ska kunna stoppa Putins pansardivisioner utan vapen? Om alla i väst haft samma inställning som vi och Tyskland, hade invasionen redan varit avslutad. Tanken kan väl inte vara att andra – mindre moraliskt högtstående – länder ska stå för vapenleveranserna? Det här håller inte.

Tyskland har dessutom nyligen levererat vapen till Egypten som också är inblandat i ett antal konflikter. Hur är det möjligt när den ukrainska friheten inte är värd en enda tysk patron? Att inte skicka egna trupper är en sak men att hjälpa Ukraina att med egna soldater försvara sina gränser borde vara något helt annat. Även Sverige har hårda regler för vapenexport men får trots det kritik för de affärer som genomförs, inte minst med stater i Mellanöstern. Stater som liksom Egypten ofta är inblandade i konflikter i regionen.

Att Tyskland, liksom Japan, haft problem med hanteringen av både försvaret och utrikespolitiken efter andra världskriget är naturligt och inget att uppröras över. Problemen uppstår när dessa samvetskval drabbar andra länder eller cyniskt blir ett argument för att inte ta ställning för frihet och demokrati. De Gröna uttalar sig mer kritiskt mot den ryska diktaturen men resultaten har uteblivit. Det dåliga samvetet för brotten mot mänskligheten i Sovjetunionen är inget bra argument för att inte bistå länderna i östra Europa, när Ryssland nu återigen blivit ett högst påtagligt militärt hot mot deras nyvunna frihet. Tyskland begick minst lika vidriga brott i Ukraina som i övriga Sovjetunionen. Man kan inte komma undan ansvar genom att låtsas som att problemen inte finns. Tyskland är ett fantastiskt land och tyskar ett för det mesta mycket sympatiskt folk men Europa har inte råd att ha en handlingsförlamad jätte som sitt mäktigaste land.

Sveriges linje är lika inkonsekvent. Vi har också ett ansvar för att göra vad vi kan för att Ukraina ska kunna bevara sin frihet. Vi vill kunna köpa vapen till vårt eget försvar och det behovet skulle inte bli mindre om ryska trupper redan ockuperat Gotland. Politiken måste omprövas. De beslut som fattas måste både vara logiska och gå att försvara moraliskt.

Mats Fält är förtroendevald i Tyresö kommun