Mats Fält: En annan värld är möjlig

En del samhällsfenomen verkar helt omöjliga att hantera på ett konstruktivt sätt. Färgen på Stockholms slott, bostadsmarknaden och frånvaron av en ringled runt huvudstaden är några exempel. Ett annat, minst lika deprimerande, är kunskapsfallet i den svenska skolan.

Problemet är inte unikt för Sverige men det är ingen ursäkt för att låta ett dysfunktionellt skolsystem förbli ett av vårt samhälles största misslyckanden. Det faktum att många länder är i samma situation gör det svårare – men inte omöjligt – att välja en annan väg och att på allvar börja vända skutan.

Många vet redan det många inom det pedagogiska etablissemanget vägrar inse – vårt påstått progressiva skolsystem där tydliga strukturer, lättolkade mål och metoder som visat sig fungera bekämpas, leder till sämre resultat och som alltid drabbas de som har sämst förutsättningar hårdast. Klyftorna ökar i takt med kunskapsfallet. Bristen på tydliga mål och kvalitetssäkrade utvärderingssystem gör det möjligt för betygsnivån att höjas samtidigt som vi faller i de internationella jämförelser som regelbundet redovisas.

När det sist gick bra för Sverige visade det sig att vi var bäst i världen på att sortera undan elever med problem – de gjorde inte proven över huvud taget.

Ett ovanligt tydligt exempel på hur trög reformprocessen är kan hämtas från vårt kära broderland Finland. Som bekant fick Finland för ett antal år sedan mycket goda recensioner för sitt väl fungerande skolsystem och sina goda resultat. Sedan dess har det utbildningspolitiska komplexet lyckats driva på utvecklingen i samma riktning som Sverige, USA och Frankrike – med lika nedslående resultat. Här har inte Finlands ofta pragmatiska sätt att se på politik och reformer lyckats skydda verksamheten. Finland har fallit som en sten i de internationella utvärderingarna. Nu är de östasiatiska länderna snart helt ensamma i toppen. Det beror inte på enorma budgetsatsningar eller tillämpning av den ofta vilsegångna pedagogiska forskningens senaste resultat. De gör det som fungerar.

Det finns dock några ljus i mörkret. Många föräldrar efterfrågar en återgång till sunt förnuft och fokus på kunskaper och ordning och reda. Dess värre tillåter inte varken läroplaner eller andra regelverk en sådan undervisning. Vi får den skola politikerna beställt – både i kommunal och privat regi. Den som bryter mot reglerna och gör rätt får kritik och får schavottera i media, de som medverkar till förfallet får guldstjärna.

Lite längre bort finns Portugal. Ett trevligt, varmt och vackert land som är mer känt som semesterparadis än som platsen för nyskapande politik. Här har man faktiskt, under ledning av en socialistisk regering, bytt riktning och försöker på allvar återskapa en fungerande kunskapsskola. Efter bara några år har det gett positiva resultat i den internationella statistiken. Portugal är på väg att tvätta bort sitt dåliga rykte som skolnation. En bättre värld är faktiskt möjlig men det kräver att politiken vågar ta öppen strid med det utbildningspolitiska komplexet.

Om Portugal vågade borde vi också klara av uppgiften. En uppgift som kräver mod och energi men som egentligen inte borde vara en konflikt mellan vänster och höger. De enda som klarar sig hjälpligt i dagens system är de vars familjer kan kompensera skolans svek. Det är för de andra – de som verkligen behöver skolans stöd och hjälp på vägen vidare i livet – som den stora skolreformen måste genomföras.

De borgerliga reformförsöken 2006-2014 bromsade bara en del uppenbara avarter – i stort gick karavanen vidare mot ett ännu mer bristfälligt utbildningssystem. Det är ett av flera argument för att budskapet inför valet måste vara tydligt. Kunskapsskolan kan inte återupprättas om inte de partier som inser sitt ansvar formulerar tydliga mål och är beredda att offra politiskt kapital för att nå ända fram. Skolreformer är ingen tebjudning. Det handlar i grunden inte alls om privat eller kommunalt – det handlar om skolans själ och om att vända en utveckling som gått tydligt åt ett håll under hela efterkrigstiden. Många har investerat mycket i dagens dogmer. Många har byggt sina karriärer på att främja det som ökat klyftorna och sänkt resultaten. De kommer inte att uppskatta förändringen men det gör den inte mindre nödvändig. Bara så mycket svårare.

Mats Fält är förtroendevald i Tyresö Kommun