Mart Laar; Låga skatter bra för hela EU


2004


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Låga skatter bra för hela EU
l av Mart Laar
När det gamla Europa kräver att det nya Europa skall höja sina skatter betyder det i
praktiken att man försöker slå ihjäl tillväxten och dynamiken i de nya medlemsstaterna.
D
EN FÖRSTA MAJ 2004 kunde tio länder från
o··stra och centrala Europa återvända hem.
Den järnridå som en gång delade Europa
har därmed lyfts för gott.
Det står redan nu klart att följderna av
unionens utvidgning kommer att bli mer djupverkande
än någon kunnat förutspå. Utvidgningen kommer att
förändra Europa mer än vad vi kunnat ana, och den
kommer i sak att tillföra vår världsdel en helt ny dynamik. Det är också precis vad Europa behöver. Vi vill inte
se ett Europa som dignar under skattebördor och regleringar, och som lätt får för mycket av politisk styrning.
Vi måste verka för ett växande Europa med ny självtillit
och styrka. Vi vill inte ett Europa i vilket en delländer
måste bära tyngre bördor än andra och där man måste
stödja dem i oändlighet med strukturfonder. Vi behö-
ver ett Europa vars medlemsstater kan få en pass snabb
tillväxt, att de själva kan bli nettobetalare inom 15-20
år- så som har skett med Irland.
Det förutsätter dock och kan endast ske om de nya
medlemsstaterna inrikespolitiskt fortsätter att driva en
liberal politik, som innebär att man håller sina budgetar
i balans, bibehåller en öppen ekonomi samt en arbetsmarknad som inte är tungt reglerad, och likaså håller
skatterna på låg nivå. I annat fall kommer det inte att
kunna ske någon tillväxt och det nya Europa tvingas även
på sikt att behöva få hjälp från det rika ”Gamla Europa”.
ÄNGSLIGA GAMMELEUROPEER
Dessa utsikter har oroat en del i Gamla Europa. Den
svenske statsministern Göran Persson och förbundskansler Gerhard Schröder har förklarat, att rika människor i de nya medlemsstaterna idag inte beskattas tungt
nog, varför vi måste lära av det Gamla Europa och kraftfullt höja våra skatter. Resultaten av sådana förslag lär
dock bli ovälkomna: den ekonomiska tillväxten kommer
att minska, och därmed faller också statens inkomster.
Arbetslösheten kan däremot väntas växa, vilket gör nya
medlemsstater alltmer beroende av hjälp från de rikare
medlemsstaterna.
För tio år sedan, med början den l januari 1994,
införde Estland som första land i Europa en ”flat rate”,
dvs en proportionell, individuell inkomstskatt. Denna
skatteform visade sig bli en stor framgång. Tack vare låga
skatter började vi i själva verket dra in mer pengar till
staten, varför dennas inkomster inte sjönk utan ökade,
och det redan första året. Lettland och Litauen tog efter
oss, därefter kom Ryssland, Ukraina och nu Slovakien.
Följden av reformen har varit lika positiva i alla dessa
länder. Statliga intäkter från inkomstskatten ökar, folk
blir mer motiverade och beredda att ta på sig utmaningar, arbetslösheten sjunker.
Vi kan bara vänta och se när nästa bricka faller. Det
verkar mer än troligt att om fem år alla central- och östeuropeiska stater är beredda att övergå till ”flat rate”-
inkomstskatt. Dessa reformer utsätter i sin tur det Gamla
Europa för ökat tryck, vilket lär pressa ned skatterna i
de nya medlemsstaternas grannländer, så att det bildas
mer utrymme för investeringar och utveckling. Snart
kommer till exempel Finland att sänka sina skatter, vilket gör dess ekonomi mer rustad för konkurrens. Lägre
skatter betyder ökad konkurrenskraft för hela Europa.
ABSURD JORDBRUKSPOLIT I K
Till och med kärnan i det klassiska ”Gamla Europa” som
Frankrike och Tyskland söker nu återställa tillväxten
genom att minska skatterna, även till priset av att bryta
med stabilitetspakten. Det är förstås absurt att i denna
situation ”nya medlemsstater” inte tillåts följa samma
policy, särskilt som de under tiden håller sin budget
under kontroll. Jag kan förstå att Frankrike och Tyskland inte är intresserade av att betala stora understöd
till bönder i de nya medlemsstaterna. Men varför blockerar de samtidigt försöken att radikalt omstöpa den
gemensamma jordbrukspolitiken CAP- en reform som
har stöd hos de nya medlemsstaterna?
Vi sitter alla i samma båt. Det Nya Europa är angeläget
om att denna båt rör sig snabbt och jämnt. Självfallet kan
vi stanna den och börja käbbla om vem som egentligen är
kapten på skutan, men ett bättre sätt är troligen att börja
samarbeta. Detta grundar sig på, att vi alla sist och slutligen har intresse av att göra Europa till en bättre plats.
Mart Laar (mlaar@europarl.eu.int) är ledamot i det estniska
parlamentet, i Europaparlamentet och har två gånger varit premirä-
minister i Estland.
lSvensk Tidskrift l2oo4, nr 3-41 m