Malmö förtjänar bättreMalmöborna har återigen tvingats bevittna ett gängmord på öppen gata. Den här gången sköts en av stadens mest profilerade kriminella ihjäl precis utanför en förskola, där förskolebarnen satt och åt sin frukost. Vardagsmat, men samtidigt ett scenario som tills relativt nyligen var otänkbart såväl i Malmö som Sverige. Malmöborna förtjänar bättre, skriver Torbjörn Tegnhammar.

Vi kan inte tvingas leva i en stad där vi inte går trygga på gatorna, där vi inte kan vara säkra på att vi kan lämna våra barn på förskolan utan att behöva vara rädda att de ska hamna mitt i en gangsteruppgörelse.

Malmö, liksom Sverige, är i akut behov av reformer. Vi kan inte göra allt själva, staten har ett stort ansvar att tillhandahålla oss en poliskår som klarar av att hålla våra gator trygga. Ur det perspektivet är det en mycket god nyhet för Malmö att Moderaterna och Kristdemokraternas budget antogs av Sveriges riksdag. Den innehåller en rejäl satsning på fler poliser som fullt utbyggt kommer att innebära nästan 400 fler poliser i Malmö, och över 1200 totalt i Skåne, som ju hade kunnat stötta Malmö vid extraordinära händelser. Det är synnerligen välkommet i en stad där antalet poliser i yttre tjänst numera är i numerärt underläge i relation till de gängkriminella.

Malmös kommunledning står emellertid inte utan ansvar. Staden behöver genomföra kraftfulla insatser för att bryta utanförskapet. Det har under flera mandatperioder varit smärtsamt tydligt att Malmös Socialdemokrater inte mäktar med uppgiften. Moderaterna i Malmö inser att även Malmö stad behöver ta sin del av ansvaret för tryggheten på våra gator.

Vi kräver att Malmö tillsätter en egen ordningsvaktskår med 100 kommunala ordningsvakter som arbetar synligt på gatorna med trygghetshöjande åtgärder, och avlastar polisen i deras viktiga arbete. Pengar till detta finns i den gemensamma Alliansbudget som Liberalerna i Malmö lämnade till förmån för att ingå i ett vänsterstyre med Socialdemokraterna. Tyvärr fick vi i dag besked om att satsningen på ordningsvakter begravs i en utredning i det nya styrets gemensamma budget, samtidigt som finansieringen för ordningsvakterna stryks. Malmöbornas rätt att vara trygga i sin egen stad fick alltså stryka på foten till förmån för en fortsatt socialdemokratisk bidragslinje.

Det måste vara slut på eftergiftspolitiken mot grovt kriminella. Den som ingår i ett kriminellt gäng ska inte belönas med en lyxlägenhet, vilket absurt nog har skett i Malmö. Man ska istället lagföras, och det krävs en rad lagändringar för att öka trycket på de kriminella.

• Ta bort straffrabatten vid upprepad brottslighet och avskaffa den automatiska frigivningen efter två tredjedelar av straffet

• Inför obligatorisk häktning vid brott kopplad till gängkriminalitet

• Avskaffa ungdomsrabatten för den som är under 21 år gammal

• Korta tiden mellan handling och påföljd så att kriminella inte kan röra sig i samhället mellan dom och verkställande av fängelsevistelse.

Malmö förtjänar bättre. Vi har varit en stad byggd på gemenskap, arbete och fabriksvisslor. Det är inte värdigt att vi nu är en stad som präglas av splittring, utanförskap och skjutningar.

Politik kräver mod. Vi måste orka med att genomföra ordentliga reformer som premierar ansträngning, skötsamhet och företagsamhet. För att detta ska kunna bli möjligt behöver både Sverige och Malmö ledas av moderater.

Torbjörn Tegnhammar (M) är oppositionsråd i Malmö