Lucka 16

Det är bara käbbel. Ett grogglas för valrörelsen.

drinking_glass_kabbel