Lucka 12

Dags att rösta i Svensk Tidskrifts tävling. Två förslag på design för produkter i Svensk Tidskrift-shop har inkommit.

1) En fickplunta med texten: ”Jag laddar för att åse en valrörelse”

2) ”Citat som man ristar in i sitt minne, ger goda idéer.” av citatmästaren Sir Winston Churchill

Förslagen kommer att postas på twitter, #svensktidskrift, och facebook, Svensk Tidskrift, och det förslag som får flest likes+favoritmarkeringar vinner. Röstning pågår till och med 18 december, vinnaren meddelas den 19 december.