Bara en procent håller på lobbyisterna

Bara en procent av svenskarna uppfattar PR-byråer som de mest intressanta aktörerna i den svenska idédebatten. Det är ett av resultaten i en opinionsundersökning utförd av SKOP, för Svensk Tidskrifts räkning. Undersökningen presenterades i dag av SKOP:s Örjan Hultåker vid Svensk Tidskrifts seminarium i Visby om borgerlig idédebatt.

På andra plats, före lobbyorganisationer, journalister och PR-byråer kom partierna med 25 procent. Nästan dubbelt så många, 46 procent, menar dock att de som har de mest intressanta idéerna om hur Sverige kan och bör förändras är samhällsdebattörer och forskare. (Hela undersökningen finns att ladda ner här.)