Linders odödliga krisregleringDe flesta med lite mer än elementära kunskaper i ekonomi förstår att en reglerad bostadsmarknad som den vi har i Sverige skapar enorma problem. Ändå är det ett system vi inte tycks förmå göra oss av med – hellre gör vi tusentals till brottslingar över en natt, konstaterar Mats Fält.

Det är en sak att kortsiktigt reglera marknader i extrema kristider – det var så vårt system föddes. Något helt annat att under decennier lappa och laga i ett system vars grundläggande princip är att utbud och efterfrågan inte får styra vad som produceras och vad det ska kosta att hyra.

Det finns även andra inslag i bostadspolitiken som gör systemet konstigt och orättvist – men hyresregleringen förblir den gordiska knuten. Om hyresmarknaden fungerade rationellt skulle förutsättningarna även för den övriga bostadsmarknaden förändras radikalt. Efterfrågan på bostadsrätter styrs till stor del av det faktum att det sedan länge råder brist på hyresbostäder i de flesta av landets kommuner. Många som idag köper sin bostad skulle inte göra det på en fungerande marknad. Många som på äldre dagar sitter kvar i onödigt stora villor eller lägenheter skulle inte göra det på en fungerande marknad.

Det är inte bara Bertil Ohlins fel att kristidsregleringen av bostadsmarknaden blivit kvar. En del av skulden har han dock efter att ha ifrågasatt de övergångsbesvär som en liberalisering skulle ha medfört när frågan var aktuell 1966. Assar Lindbeck har hävdat att Folkpartiets kritik mot de tillfälliga vinster som vissa fastighetsägare kunde ha gynnats av fick finansminister Sträng att tröttna och istället lägga reformplanerna i byrålådan.

Kalifornien är ett aktuellt exempel på en region där regleringar av hyresmarknaden gjort det allt svårare för vanliga människor att få livet att fungera. Liksom i Sverige gynnas de som har kontakter och vet hur man manipulerar systemet på de mångas bekostnad. Vänsterns försök att återreglera bostadsmarknaden i Berlin kommer att få liknande effekter – tilltagande bostadsbrist, minskat underhåll och fallande investeringar i nya bostäder.

I Sverige slår vi vakt om vårt dysfunktionella system genom att nu senast höja straffen för att ta ut mer hyra än tillåtet, och för handel med hyreskontrakt. Det är förvisso ologiskt att inte bestraffa lagbrott men tveksamheten har haft sin grund i att många inser att det är systemet i sig – inte medborgarnas försök att kringgå det – som är problemet. De nya hårdare lagarna kommer att göra många till brottslingar, och dessutom minska utbudet av bostäder. Samtidigt som det råder akut brist på hyresbostäder i de flesta av landets kommuner.

En konsekvens av att inga partier på allvar vågat ifrågasätta hur bostadsmarknaden fungerar är att debatten ofta bygger på fel utgångspunkter och fastnar i detaljfrågor. Så länge de förlamande regleringarna består kommer inte hyresmarknaden att kunna fungera på ett rimligt sätt. Det ändras varken av investeringsstöd eller utökad byggyta för attefallshus.

Frånvaron av en levande debatt om de grundläggande problemen kanske delvis kan förklara hur SVT i förra veckan valde att presentera de nya drakoniska åtgärderna mot regelbrotten på hyresmarknaden. Efter att ha presenterat förslagen lät Aktuellt endast Marie Linder, ordförande i Hyresgästföreningen, kommentera det nya läget. Hon fick visserligen en kort fråga om risken för negativa effekter men avfärdade den snabbt och betonade vikten av att slå vakt om systemet. Ett system som skapar konstant bostadsbrist och konsekvent gynnar de med kontakter och rika släktingar.

Hyresgästföreningen är systemets bästa vän och lever inte minst på de tvångsmässigt uttaxerade förhandlingsavgifter som alla hyresgäster indirekt betalar till föreningen, alltså inte bara de som är medlemmar. Intervjun är ett utmärkt exempel på när SVT fungerar som effektiva systemförsvarare – och indirekt motarbetar de reformer som faktiskt skulle kunna ge alla en chans på bostadsmarknaden.

Att Marie Linder är en både skicklig och ovanligt sympatisk politiker är ingen ursäkt för att inte ens försöka balansera hennes försvar för den egna organisationens intressen med ett inlägg från den andra sidan. Även om de flesta borgerliga politiker inte vill ta strid för en fungerande hyresmarknad så finns det faktiskt några ekonomer som vågar tala klarspråk.

Mats Fält (M) är förtroendevald i Tyresö kommun