Print Friendly, PDF & Email

Lillemor Lindberg; Kvinnomakt efterlyses

Av Redaktionen | 31 december 1993


1993


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

l
\
\
LILLEMOR LINDBERG:
KVINNOMAKT EFTERLYSES
K
unskap ger makt, kunskap om makt ger mera
makt. Birgitta Wistrand
beskriver i sin senaste
bok, Milda Makter, kvinnors forhållande
till makten.
För alla som inte läst Jean-Jacques
Rousseaus Emile, John Stuart MilisThe
Subjection of Women eller Charles Darwins, Ellen Keys och Alva och Gunnar
Myrdals skrifter blir redan snabbgenomgången av deras åsikter om kvinnan, mannen och familjen en nyttig
läsning.
Inom så viktiga samhällssektorer som
företag och organisationer ochinte minst
inom politiken är ojämlikheten påfallande. Allmänna Valmansförbundets
forsta kvinnliga riksdagsledamot, Bertha
W ellin, motionerade mot sambeskattning redan 1925. Riksdagsbeslutet genomforåes 1971 …
Utifrån sina erfarenheter från en rad
verksamhetsområden- senast från riksdagen-lämnarBirgitta Wistrand många
Milda makter. Birgitta Wistrand. Trevi 1993
råd om hur man kan ta vara på möjligheterna till makt. Ett ökat självfortroende underbyggt med en positiv attityd
och goda kunskaperbildarutgångspunkten. Till detta skall fogas stöd av skilda
nätverk. För många kvinnor har partiernas kvinnoorganisationer varit ett så-
dant nätverk.
Författarinnan pekar på betydelsen
av att kvinnor stöder kvinnor. En maktposition är alltid summan av ett antal
smärre, oftast osynliga, gruppers insatser. W istrands inställning till de politiska
partiemas kvinnoorganisationer är klar.
De behövs. Alla kvinnor har emellertid
inte samma uppfattning och bör därfor
inte klumpas samman i ett speciellt
kvinnoparti.
Makten har en struktur som konsekvent och målmedvetet utnyttjas. Makt
handlar om normer och värderingar.
Urval är maktutövning. Värderingarna
kommer fram vid urval till olika uppdrag och uppgifter.
Birgitta Wistrand har skrivit en lättläst bok for ökad makt ochjämställdhet
for kvinnor.
292 SVENSK TIDSKRIFT

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

Läs mer här

Samtida röster om konservatism