Ledare; Värd att väljas om


1993


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

VÄRD ATT VÄLJAS OM?
D
en borgerliga regeringen
fick 1992 väljarnas mandat for att forändra. I den
forsta regeringsförklaringen redovisades en diger lista insatser
och forändringar som regeringen forutsatte sig att genomfara.
I dag, efter två år, kan nästan alla de
punkterna prickas av som genomforcia
eller på väg att genomfaras. Medlemskapsforhandlingarna med EG pågår
planenligt. Fonderna och formögenhetsskatten på arbetande kapital har avskaffats. skolpengen och rätten att välja
skola är inford och en ny läroplan for
skolan ligger for behandling. Den högre
utbildningen har reformerats. Halvtidsfrigivningen har avskaffats. Radio/TVmonopolet är ett minne blott och
privatiseringar har genomforts på centrala områden. Viktiga forändringar i de
offentliga transfereringssystemen är genomforda och ett forslag om vårdnadsbidrag är på väg. Få trodde att regeringen skulle kunna lyckas genomfora så
många och stora beslut, många trodde
inte ens att den skulle lyckas överleva
med en svag parlamentarisk bas. Den
djupa och långvariga ekonorruska krisen
forringar inte värdet av den prestationen.
Men ett forrättat värv skapar samtidigt en tomhet. Det var det. Var det allt?
Om ett år går Sverige till val igen. Många
av de krav som fort medborgama till
valurnorna i decennier är plötsligt tillgodosedda. Och att befästa och fortsätta
är alltid en svagare drivkraft fOr politisk
handling än att forändra. När regeringen Bildt skall begära fornyat fortroende om ett år är det inte på vad den
lyckats genomfora utan på vad den vill
göra nästa mandatperiod och nu är det
tid att formulera det programmet.
Svensk Tidskrift har därfor under
vinjetten ”Värd att väljas om?” inbjudit
några ledande fareträdare for skilda
områden inom den borgerliga regeringen att ge sitt bidrag till nästa
mandatperiods regeringsprogram. Bidragen kommer att publiceras under
hösten, med början i detta nummer.
224 SvENsK TIDSKRIFT