Print Friendly, PDF & Email

Ledare; Underskattad skatt

Av Redaktionen | 31 december 1983


1983


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Underskattad skatt
Omärkligt håller nu skattereformen på
att genomföras i Sverige. Den vidlyftiga
diskussionen före beslutet – eller snarare före besluten för det var en rad beslut
som så småningom resulterade i skattereformen – har nu ersatts av tystnad och
obemärkthet. Likväl är det så att vi här i
Jandet är i fård med att genomföra den
mest genomgripande skattereform som
Jandet någonsin omfattats av. Det är därtill en skattereform som är sämre utredd
och belyst på förhand än det mesta annat
i svensk politik.
Vad är då innebörden av skattereformen? Sänkt marginalskatt? Minskad avdragsrätt? Ja, så ser det ut om man strikt
följer det formella innehållet i reformen.
Men reellt är naturligtvis innehållet ett
annat. Här som i fråga om nästan alla
andra reformer beslutar politikerna utifrån förmodan att en viss reform skall ge
en viss effekt. I allmänhet blir effekten
en annan – ofta en helt annan – än den
politikerna föreställt sig.
På förhand insåg inte politikerna vilken utomordentligt stor omfattning och
därmed betydelse som “avdragsekonomin” hade för många hushåll. I själva
verket var det så att avdragsmöjligheten
kommit att bli det nödvändiga korrektivet mot helt orimliga marginalskatter.
Politikerna insåg att någon hund låg begraven i avdragsmöjligheterna. Att inte
marginalskatterna fungerade som tänkt
berodde just på att avdragsmöjligheterna
utnyttjades. Men de insåg inte vidden av
det. Därmed insåg de heller inte effekterna av att så kraftigt reducera avdragsmöjligheterna som gjordes genom skattereformen.
Här står vi nu. En avdragsreform är
genomförd. För att ge ett rimligt skattesystem sammantaget har denna avdragsreform kombinerats med sänkta
marginalskatter. Men den sammantagna
effekten är alls inte den som skattereformens upphovsmän tänkt sig. Just beroende på att de inte på förhand insåg omfattningen av avdragsekonomin, insåg de
inte att skattereformen i sin helhet skulle
komma att innebära en avsevärd skärpning av marginalskatterna. Vi håller därmed nu på att för första gången införa
riktigt höga marginalskatter i Sverige.
Visserligen var de formellt högre förut.
Men avdragsmöjligheten neutraliserade
dem – åtminstone för dem som verkligen ville ha lägre marginalskatter. Nu
sänks visserligen den formella marginalskatten något. I gengäld avskaffas i praktiken avdragsmöjligheten! Den ger inte
längre några ekonomiska fördelar. Därmed inför vi nu de höga marginal katterna i Sverige.

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

Läs mer här

Samtida röster om konservatism