Print Friendly, PDF & Email

Ledare; Ny start för Sverige

Av Redaktionen | 31 December 1991


1991


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

LEDARE
Ny start för Sverige
D
en svenska valrörelsen utspelar
sig i ett sensommarvackert Sverige. Det kan vara svårt för väljarna att ta till sig det bistra budskapet om
ekonomisk kris och besvärliga tider som
Carl Bildt och Bengt Westerberg tagit på
sig bördan att föra ut. Ändå är det det
budskapet som måste föras ut.
Sverige befinner sig i en ekonomisk
kris och till hösten väntar fler företagskonkurser och ökad arbetslöshet. Sveriges läge är naturligtvis oändligt mycket
bättre än öststatsekonomiernas – ändå
finns det släktskap i sjukdomens orsak.
Också Sverige lider av för mycket socialism. stagnationen i ekonomin beror på
för mycket regleringar och ett för högt
skattetryck vilket i sin tur är framdrivet av
de dyra offentliga monopolen och ett socialförsäkringssystem som minskar lusten
till arbete.
Sveriges sjuka är värre än den ter sig på
ytan. Också nästa år hotar stagnation och
nolltillväxt. Snabbt urgröpes den ekonomiska bas som bär upp våra dyra välfärdssystem. Socialdemokratins valbudskap är mot den bakgrunden häpnadsväckande falskt. Vändpunkten i ekonomin ligger runt hörnet, säger både statsministern och finansministern. Våra små-
företag har det bra som de har det, fortsätter Allan Larsson. Och Ingvar Carlsson lovar en ny jättelik våg av fondsocialism. Pensionärernas pengar i ATP skall
användas till att köpa aktier i företagen.
De svenska socialdemokraterna tycks
ingenting ha lärt av socialismens fall i Öst.
De framhärdar i socialistiska hjulspår.
Därför är också de profeter genomfalska
som nu framträder i massmedia och i djupa analyser försöker komma fram till att
det spelar inte så stor roll vem som vinner
valet i höst, beroendet av omvärlden är
ändå så stort att alla partier måste föra
samma politik.
Visst är socialdemokratins förmåga att
vända kappan efter vinden stor. Den utmärker vår än så länge (s)-märkta utrikesledning och den präglar socialdemokratins nymornade Europa-politik. Men de
omvändelser i väsentliga frågor som socialdemokratin har tvingats till under det
gångna året har hela tiden skett under
vånda, under· stor strid med de egna leden, inte minst LO. Den socialdemokratiska politik som anpassar sig till verkligheten blir en reträtternas politik, en politik under baneret härtill är vi nödda och
tvungna. I hjärtat sitter socialismen kvar
och kryper fram, som iförslaget att föra in
fondsocialismen i ATP-systemet.
Svensk socialdemokrati är i dag ett
reaktionärt parti, ett parti som klamrar sig
fast vid gamla, uttjänta lösningar, som
vägrar att se dagens problem och som
saknar politik för framtiden. Sällan har
svensk socialdemokrati stått så tomhänt
som denna valrörelse. Inte ens feta vallöften vågar man locka med denna gång –
matmomsen undantagen – de förbrukades i de upprepade kriserna under den
gångna mandatperioden då löften förvandlades till målsättningar och till slut
till ingenting alls.
Vad Sverige nu behöver är en förnyelsens politik. En politik som bedrivs med
entusiams och engagemang av nya krafter
som tror på friheten och marknadsekonomin. För vilka enskild företagsamhet och
privat äganderätt är något bra och som
vill sätta individens och familjens intressen i centrum.
I sitt gemensamma program “Ny start
för Sverige” anger Carl Bildt och Bengt

Westerberg riktlinjerna för en sådan politik. Det är inledningen till ett nytt skede i
svensk politik när dessa två partier i god
tid före valet kan samla sig kring ett program som har alla förutsättningar att utgöra grunden i en borgerlig regeringsförklaring.
Det stundar bistra tider i höst med
ökad arbetslöshet och fler företagskonkurser. En ny regering måste med beslutsam hand gripa sig an problemen och
snabbt sända ut de signaler om sänkta
skatter och reformer som kan ge särskilt
de mindre företagen nytt livsmod. Det blir
säkert nödvändigt med AMS-pengar men
bättre är att söka hejda och vända den
snabba utslagningen av arbetstillfällen
inom företagen.
403
Europas frihetsrevolution har nu nått
Moskva. Det är hög tid att den också når
Sverige. Allt för länge har det svenska
samhället och de svenska medborgarna
klavbundits av socialistiska strukturer och
socialistiska tänkesätt. Allt för länge har
den svenska utrikespolitiken präglats av
personer vars tänkande formats i Socialistinternationalen och som hellre umgåtts
med Castro och Ortega än skaffat Sverige
värdefulla kontakter i de europeiska huvudstäderna. Det behövs en ny start och
en ny giv för Sverige också i utrikespolitiken. Sverige behöver ta till vara sina europeiska möjligheter.

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019