Ledare; FNL-rörelsens förljugenhet


1995


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

FNL- RÖRELSENS
FORLJUGENHET
P
å annan plats i Svensk Tidskrift
ger Mats Wingborg en släng
av den slev som i huvudsak är
avsedd for Magnus Nilsson.
Wingborg påstår att SvT blånekat till sin
skuld i vad han kallar ”demokratifrågan”.
Vad han exakt menar med detta framgår
inte helt klart av inlägget. Men stycket
om von Platen antyder att det handlar
om vår inställning till Vietnam-kriget.
Tämligen auktoritära
Om det forgripliga är att anse att USA:s
syfte var att mota ”en aggressiv kommunistdiktatur” tänker vi fortsätta att utsätta
oss for Wingborgs fordömelse. Det var
nämligen vad det handlade om.
Regeringen i Hanoi agerade hela tiden
enligt principen ”mitt är mitt och ditt
skall vi dela”, tills den tagit allt. Och
kommunistisk var den och en diktatur
likaså (praktiskt taget per definition) .
Medges att de olika regimerna i
Sydvietnam var tämligen auktoritära, de
var ändå inte totalitära som den nordvietnamesiska (vilket bevisas just av att
det inträffade en del maktskiften).
Vietnamopinionen teg
Det faktum, att Nordvietnam genomforde ett regelrätt invasionskrig, till en
börja genom stöd i stor skala till FNL,
efter hand med allt större insats av reguljära styrkor, forteg den svenska
”Vietnam-opinionen” av okunskap eller
annan orsak. Även media svek i stor
utsträckning sin skyldighet att klargöra
konfliktens och krigets karaktär.
Utan skrupler
Inte heller höjdes många röster till protest mot att Nordvietnam utan skrupler
utnyttjade Laos och Kambodjas territorier som transpottled for forstärkrungar
till Sydvietnam och som operationsbas.
Först när USA ingrep mot dessa kränkningar av neutrala länder kom protesterna.
En annan sak är att de goda avsikterna
stenlade en helvetesväg for USA, for dess
allierade och for många människor i
området. Mycket kritik (for att använda
8 SVENSK TiDSKRIFT
ett milt ord) kan riktas mot den felslagna
politik och den militära inkompetens
som åstadkom ett av USA:s största
nederlag. Men vad det skulle ha innepernas massaker i Hue eller dess artillerield över flyktande människomassor vid
Quang Tri.
burit att tidigt lämna fritt fram får Hanois Total blindhet
expansionism får vi aldrig veta. En fingranskning av våra kommentarer
kring Vietnam-kriget kan säkert framleta
Nordvietnamesiska massakrer
Och bomberna över Hanoi och
en och annan enögd iakttagelse. Men
inte den totala blindhet eller fårljugenhet
napalmen över byarna i Sydvietnam som präglade Vietnam-rörelsen och de
skördade inte på långa vägar lika många flesta media.
offer som de nordvietnamesiska trupSVENSK TIDSKRIFT 9