Lars Vargö: Att ta gisslan som politisk metod

När terrororganisationen Hamas tog israeliska medborgare som gisslan bröt man inte bara mot internationell lag, man visade också ett totalt förakt för den smärta som de drabbade familjerna åsamkades. Brutaliteten i tillvägagångssättet var extrem, men ändå ett exempel på hur humanitära hänsyn gentemot en civilbefolkning kan vara totalt frånvarande.

Gisslantagandet skedde samtidigt som barn, till och med spädbarn, och vuxna familjemedlemmar mördades urskillningslöst. För släktingar som klarade sig undan eller inte var på plats när det skedde förvandlades händelsen i stället till en mardröm, där de varje dag som går endast kan gissa sig till hur de kidnappade har det och ständigt oroa sig för det värsta.

Hamas extrema brutalitet är svår att ta till sig, men kidnappning och gisslantagande är dessvärre inte någon isolerad historisk händelse. Mot slutet av 1970-talet kidnappade den nordkoreanska regimen ett antal intet anande japanska medborgare, som med båtar tvingades från japanskt territorium till Nordkorea.

Det tog lång tid innan de japanska myndigheterna förstod och kunde bevisa vad som hade hänt och det tog ännu längre tid för Pyongyang att erkänna vad man hade gjort. De kidnappade var vanliga skolungdomar, hemmafruar och yrkesverksamma män och motivet tycks bland annat ha varit att använda dem i utbildningen av terrorister, som skulle lära sig hur man uppträdde och talade som japaner gjorde.

Den japanska regeringen misstänker att hundratals av de personer som rapporterades saknade och försvunna i själva verket kidnappades. Man har bevis för att sjutton personer råkade ut för detta öde, medan Nordkorea endast har erkänt tretton. Efter förhandlingar har några av de kidnappade tillåtits att återvända till Japan, samtidigt som Pyongyang har påstått att de resterande har dött av naturliga orsaker.

Frågan om den japanska gisslan i Nordkorea är naturligtvis något som den japanska regeringen inte bara kan dra ett streck över och lägga till handlingarna. Fullständig klarhet i vad som har skett är ett villkor för att relationerna mellan Japan och Nordkorea skall kunna normaliseras. Den japanske premiärministern har sagt att han är öppen för att när som helst möta Kim Jong-un i ett toppmöte, men frågan om de kidnappade japanerna är något han aldrig kan gå runt.

Nordkorea å sin sida har egentligen allt att vinna på en normalisering av förbindelserna med Japan. FN-sanktionerna är inget Japan kan bortse ifrån, men någon form av handel och ekonomiskt utbyte skulle ge Nordkorea stora fördelar och är därför ett ganska starkt kort som Japan har i eventuella förhandlingar.

Den nordkoreanska regimen bör för sin egen skull därför försöka lösa frågan om de kidnappade japanerna. Trots att femtiotal år har gått visar sig såren som orsakades av kidnappningarna nämligen vara svårläkta. De sår som Hamas har orsakat kommer kanske aldrig att läkas. Att kidnappa andra medborgare är utan tvekan en dålig politisk metod.

Lars Vargö är japanolog och tidigare diplomat/SNB