Kan vi åtminstone vara överens om att skatten är för hög?

Ökad makt för den enskilde medborgaren borde vara en borgerlig kärnfråga. Att stödja en tredje pappamånad är ett beslut i motsatt riktning.

Finns det någon som föreslår färre pappa- och mammamånader? undrade Maria Ludvigsson i Svenska Dagbladet (27/5).

Frågan föranleds av det förslag om en tredje pappamånad som regeringen beslutade om igår. Och som även Folkpartiet sagt att de kommer att stödja.

Partier från höger till vänster diskuterar hur många månader som ska vikas åt vardera föräldern. Men alla tycks ense om att en stor summa skattepengar ska betalas ut till dem som är föräldralediga. Det visar hur små skillnaderna i svensk politik ofta är. Men det visar också hur dåliga borgerliga partier är på att ta ett större grepp om den fråga som borde vara central för borgerligheten. Ökad makt för den enskilde medborgaren.

Då krävs nämligen mer fantasi än Kristdemokraternas ”inga pappamånader alls”, vilket verkar vara det mest långtgående alternativet i den riktningen.

Milton Friedman myntade begreppet ”the Tyranny of the Status Quo” för att beskriva hur rådande system motverkar politisk förändring. Det är lätt att fastna i att saker ska vara som de varit länge. Att börja resonera i termer av att människor skulle kunna finansiera en större del av sin föräldraledighet själva – i utbyte mot lägre skatter – är betydligt svårare än att pilla i det system som redan finns.

Samtidigt måste politiska reformer förr eller senare utgå ifrån den faktiska verkligheten. Därför kan diskussioner om vilket skattetryck man skulle vilja se i den bästa av världar bli lätt meningslösa. Men vi borde väl åtminstone kunna enas om att det nuvarande skattetrycket är för högt? För att därigenom kunna ägna gemensamma krafter åt att få ner det.

Det är svårt att förändra transfereringssystem som människor anpassat sig till och börjat ta för självklara. Men ett givet förhållningssätt borde vara att åtminstone inte utöka den politiska makten över människornas vardag. En tredje pappamånad är ett steg i fel riktning.

Maria Eriksson är chefredaktör för Svensk Tidskrift.