Kampen för demokratin är inte vunnenDet brukar sägas att demokratin måste vinnas för varje ny generation. Vi ser nu oroande tecken på att demokratins ideal inte är lika fast förankrade i vårt land som vi länge har trott, skriver Tobias Billström & Andreas Norlén.

Antalet extremister som med våld vill angripa demokratin har ökat från några hundra till flera tusen. Nazister marscherar och islamister uppmanar muslimer att inte rösta. Hot och våld mot politiker ökar. Valstugor och valaffischer vandaliseras, valmöten störs. Nu gäller det att vi samlar oss för att värna vår demokrati.

Demokratins motståndare i vårt eget land är av flera slag. Nazisterna sprider oro och rädsla och visar att det finns de som inget lärt av historiens fasor. Förortens förtryckare i form av islamister och klanledare vill inte att muslimer ska bli en del av vårt svenska samhälle. Vi ser även hur salafismen, den mest bokstavstrogna varianten av islam breder ut sig, som varken erkänner rättigheter för kvinnor eller för hbtq-personer.

Särskilt utsatta är kvinnor, som förtrycks i vardagen men som också ibland hindras från att utöva sin demokratiska rättighet att rösta i allmänna val. Polisen och Säkerhetspolisen har berättat att man i samband med tidigare val fått rapporter om hur kvinnor i vissa utanförskapsområden förhindrats att lägga sin röst.

När vi ser NMR marschera är det ett exempel på att en utökad kriminalisering behövs. Var och en som deltar i våldsbejakande organisationers verksamhet bör kunna straffas för det. En sådan lagstiftning bör enbart ta sikte på organisationer som begår allvarliga brott såsom våldsbrott eller grova hot.

Alla har i vår demokrati rätt att hata demokratin och att säga det. Så ska det förbli. Att endast lyssna på ett tal, vara på plats vid ett offentligt möte eller på annat sätt delta utan att själv vara aktiv bör inte vara olagligt. Att däremot förmedla information, rekrytera andra eller ordna finansiering för våldsbejakande organisationers verksamhet bör ses som ett aktivt deltagande och vara förbjudet.

När det gäller förtrycket i förorterna har det alltmer uppmärksammats att det på olika håll finns självutnämnda ”moralpoliser”, som tvingar kvinnor att följa begränsande informella regler. I detta mönster av förtryck ingår även att kvinnor hindrats från att rösta. Detta kan vara ett brott, otillbörligt verkande vid röstning, och eftersom det är ett brott mot demokratin måste det prioriteras högt av Polisen. Moderaterna anser härutöver att det bör införas ett särskilt brott, olaga frihetsbegränsning, för att kriminalisera att någon genom tvång eller påtryckningar förmår någon att följa regler eller instruktioner som syftar till att upprätthålla en persons eller grupps heder. Vi vill även göra det möjligt att genom tillträdesförbud förbjuda moralpoliser att uppehålla sig på vissa offentliga platser.

Inhemsk extremism och utvecklingen i andra länder gör också att vi moderater vill se över skyddsvallarna runt demokratin, rättsstaten och människornas fri- och rättigheter. Om skyddsvallarna runt demokratin i en framtid skulle brista så skulle därigenom också en bärande del av samhällskontraktet brista. Därför kräver Moderaterna att en ny grundlagsutredning tillsätts efter valet i höst. Den bör fokusera på fyra områden: stärk skyddet för domstolarnas oberoende, stärk skyddet för människors fri- och rättigheter, stärk Lagrådets ställning och domstolarnas normprövning och gör det svårare att ändra grundlagarna.

Avslutningsvis kan konstateras att företrädare för S och V vid flera tillfällen i den här valrörelsen har agerat på ett sätt som väcker frågor om deras syn på det demokratiska samtalet. Detta visar att vi hela tiden måste ha diskussionen om demokratins väsen levande. Demokratin måste vinnas av varje ny generation. Nu är det vi som har uppgiften att vårda dess ideal och institutioner – vi som är politiskt aktiva idag, men också alla vi som nu bor i Sverige. Låt oss gemensamt visa att vi är vuxna det ansvaret – trots att vi är mitt uppe i en valrörelse som inte liknar någon annan.

Tobias Billström är gruppledare för Moderaternas riksdagsgrupp och Andreas Norlén är ordförande (M) i riksdagens konstitutionsutskott.