John Magnus Lindberg till minne

John Magnus Lindberg, 86, har avlidit. I många år personifierade han och hustrun Lillemor denna tidskrift, han som verkställande direktör för ägarbolaget, hon som redaktionssekreterare och senare redaktör. Många är de yngre skribenter som i familjen Lindbergs hem kring ost och vin diskuterat politikens problem och med en ideologisk tvist formulerat lösningar på dem för publicering i tidskriften. Utan parets insats skulle vi inte kunna fira hundraårsjubileum 2011.
Politik blev tidigt i John Magnus Lindbergs liv ett intresse efter studier i Lund. Som ordförande i det konservativa studentförbundet 1953-54 tillhörde han en engagerad högergeneration, efterträdd av Leif Carlsson, småningom kulturchef i Svenska Dagbladet och Håkan Winberg, sedermera justitieminister.

Till uppgifterna som kanslichef för förbundet Frihet och framsteg hörde att med hjälp av yngre akademiker lägga grunden för ett djupare samarbete mellan de borgerliga partierna, länge en svår uppgift med tanke på den splittring som i decennier underlättade fortsatt socialdemokratiskt maktinnehav.

1955-57 övergick han till försvarsstaben, närmare bestämt det så kallade T-kontoret som var en underrättelsetjänst ledd av Thede Palm. Ett av uppdragen var att för UD:s räkning undersöka Raoul Wallenbergs försvinnande. Något om detta har han skrivit i en artikel, ”Underrättelsetjänsten och Wallenbergärendet” i Kungl. Krigsvetenskapsakademiens tidskrift (2008).

Som chef för Scania-Vabis återförsäljareförening verkade han sedan i 30 år för ett dynamiskt näringsliv fram till sin pensionering 1987. Därefter väntade ett fortsatt samhällsengagemang i Sveriges Pensionärsförbund (SPF), särskilt volontärinsatsen i Väntjänsten.

Bland skrifter där han medverkade kan nämnas ”Maktapparaten (s) i kommunerna”, tillsammans med Erik Anners (1979), ”Löntagarfonderna och företagets framtid”, tillsammans med Sven Norfeldt (1982), samt en artikel om Thede Palm i Krigsvetenskapsakademiens tidskrift (2000).

Landshövding Sven Johansson, mångårig vän och studiekamrat från Lunds universitet och Handelshögskolan, har skrivit en nekrolog i Svenska Dagbladet (19 juli).