John Magnus Lindberg; Företagandets villkor


1987


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

JOHN MAGNUS LINDBERG:
Företagandets villkor
S
venska företagare möts av ett överväldigande utbud av böcker i management, ledarskap och skattefrågor.
I sanningens namn står oftast kvaliteten i
omvänd proportion till kvantiteten. Dessutom är de endast undantagsvis välskrivna och ytterst sällan underhållande.
J Christer Eriksson: Utan omsvep – Mitt
berikande liv med Consafe. Timbro
1987
Skadan – om läsarrdet av tråkiga böcker
ställer till med sådan- kan nu anses reparerad med Christer Erikssons bok ”Utan
omsvep”.
För dem som tror på företagandet som
ide och princip ger Eriksson goda exempel på vad energi och entreprenöranda
kan åstadkomma. Det går fortfarande att
bygga upp producerande företag i vårt
land. Det krävs dock goda ideer och motiverade medarbetare. Utöver att möta
konkurrentema måste företagaren kunna
försätta berg av byråkrati inom stat, kommun och finansinstitut – både statliga och
enskilda.
Bokens viktigaste budskap riktas emellertid till dem som skapar alla de regler
som styr- och snärjer- företagen främst
på skatteområdet Den svenska företagsekonomiska litteraturen saknar fortfarande en övergripande sammanställning och
analys av skattereglernas konsekvenser
för nytöretagande och naturlig utveckling
av små företag till medelstora och större
familjeföretag. Nu tvingas allt större grupper mindre företag av skatteskäl in under
investmentbolagens inflytande och förlorar då många gånger den utvecklande faktor som det enskilda entreprenörskapet
utgör.
Christer Eriksson målar på ett personligt och instruktivt sätt de svårigheter som
möter. Om det enskilda exemplets makt
gäller borde Erikssons bok betyda mycket
för en ökad förståelse och därmed följande bättre villkor för företagandet Det är
med andra ord en politiskt angelägen bok.
Boken kan också tjäna som utgångspunkt för en diskussion om behovet att
uppmärksamma förutsättningarna och
reglerna för företagens självfinansiering.
Boken är som sagt också underhållande. De som följer Veckans Affärers hänt i
veckan-spalt – skvaller på hög nivå – får
sitt lystmäte. Motsvarande publicerat om
exempelvis någon av våra divor ifilm- och
teatervärlden skulle med all säkerhet resulterat i en skadeståndsprocess. Divorna
bland storföretagama och de s k klipparna undviker den sortens fortsatt publicitet.