Print Friendly, PDF & Email

Johan Hjertqvist; Om breda lösningar

Av Redaktionen | 31 december 1981


1981


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

breda lösningar
” Samförstånd” och “breda lösningar” har
alltid varit honnörsord i svensk politik. På
motsvarande sätt har det varit farligt att
” ställa sig utanfår”. Den som inte tycker
som majoriteten riskerar att betraktas som ‘ len egendomlig särling. Så är det i ett samhälle med uniforma åsikter och värderingar.
Vad man ställer sig utanfår blir då
mindre viktigt. Det centrala värdet är
känslan att man tillhör en vidare grupp,
en åsiktsgcmcnskap. Att denna bygger på
mycket bräcklig grund och har ingåtts
mellan parter, som i allt annat är motståndare, bortser man gärna från. “Det är en
fin svensk tradition att söka uppnå samförstånd”, heter det i stället.
Om det viktigaste blir att nå ” breda
lösningar” kan det inte bara vara skattcpolitiken som bör komma i åtnjutande av
denna taktik – eller kanske samförståndet
rent av är en strategi? Nej, bara man är
beredd att kompromissa på motståndarens villkor finns det oanade möjligheter
att nå breda lösningar:
Centern och folkpartiet har idag träffat
en överenskommelse med socialdemokraterna om att kollektiva löntagarfonder ska
införas from 1984.
– Det har varit ett givande och tagande, säger budgetminister Rolf Wirten
efter ännu en “underbar natt” med KjciiOiofFeldt. Att bara vi, och inte oppositionen, gjort eftergifter är helt fel. Vi har t ex
tvingat socialdemokraterna att godta individuella andelar. Dc består av att alla löntagare till semestern ska få ett semesterbidrag motsvarande sammanlagt 0,0005
246
promille av fondernas behållning.
-Jag blir så arg när moderaterna inte
vill gå med på det här, säger folkpartiledaren Ola Ullstcn. Det står ju i regeringsdeklarationen att näringslivets kapitalförsörjning måste tryggas. Och det har vi ju
nu nått en bred lösning kring. Det är ingen
risk att socialdemokraterna kommer att
riva upp den här överenskommelsen om
de skulle komma till makten.
– Dessutom gick dc med på att skjuta
på införandet av fonder ett helt år – från
1983 till 1984. Att vi skulle ha blivit lurade
är bara prat, menar Ullstcn.
Statsministcr Thorbjörn Fälldin är
hemma i Ramvik och deklarerar. Han vill
inte kommentera uppgörelsen. En ledande
centerpartist säger emellertid:
– Lantbrukskooperationen ställs JU
utanfår fonderna. Därfår har vi inget att
invända mot denna breda lösning.
– Svek? Vadå, undrar den nya folkpartistiska sjukvårdsministern Gullan Ärlemalm på frågan om det var riktigt att gå
med på socialdemokraternas krav på socialisering av läkemedelsindustrin.
– Det står ingenstans i vårt partiprogram att just läkemedelsindustrin ska fårbli privat, invänder hon i ett TT-uttalande. Vi har visst inte blivit lurade – socialdemokraterna har gått med på en av våra
hjärtefrågor – husläkarna. I överenskommelsen framgår tydligt att vi nu gemensamt ska utreda om fårsöksverksamhet
med husläkare eventuellt kan införas i
Burlöv och Sunne under början av 90-
talet!
Ärlemalm, som i likhet med sin likaledes avsatta kommunalrådskollega från
Uppsala, den nye chefen får filmcensuren,
nyligen riskerade att bli arbetslös, är hittills okänd som sjukvårdspolitiker. Hennes
erfarenhet från sjukvård inskränker sig enligt egen uppgift till att ha läst flera romaner i serien “Män i vitt”.
– Men kunde hon Arrebäck bli chef for
filmcensuren på att ha sett ” Pongo och
valptjuvarna” med sina barn ska det här
säkert också gå bra, säger denna nära bekanta till såväl Ullsten som Wikström.
– Det är socialdemokraterna, inte vi,
som fått ge vika. Så kommenterar framstående moderater dagens uppgörelse med
socialdemokraterna. Det står nu klart att
Svenska Flaggans dag blir Sveriges nationaldag. Att man från moderat håll gått
med på att alla löntagare kollektivansluts
till SAP anser man inte vara något svek.
– Vi har ju aldrig haft något emot kollektivanslutningen till statskyrkan, fårklarar riksdagsmannen och godsägaren Knut
af Clercker. Det är alltså ingen principiell
eftergift utan bara en justering av våra
hittillsvarande åsikter som vi gjort for att
uppnå denna historiska kompromiss!
Inom den moderata partiledningen
uppges man vara nöjd med överenskommelsen.
– Vi visste väl att det gick att tala med
Palme, kommenterar en av partiledarens
yngre rådgivare. Nu kan vi se väljarna i
ögonen igen. Nu slipper vi alla frågor om
varfår vi hundradubblat utlandsupplå-
ningen. Inget går upp mot en äktsvens~
rejäl bred lösning!
Johan Hjertqvist

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019