Johan Ernestam, Andreas Bergh; Folkpartiet behövs visst


1995


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.


JOHAN ERNESTAM & ANDREAS BERGH:
FOLKPARTIET BEHÖVS VISST
G
unnar Fröroth skriver i
Svensk Tidskrift 2/95 att
det bara behövs två borgerliga partier i Sverige. Vi
tänker inte gå i polemik med honom när
det gäller antalet. Däremot är vi övertygade om att han har fel rörande vilka partier som behövs. Vår uppfattning är att
det behövs en vänster grundad på socialliberala ideer mom det borgerliga
blocket. Denna ståndpunkt har vi inte for
att vi till vatje pris vill forsvara rådande
organisationer (läs: folkpartiet). Den
grundar sig istället på en krass analys av
borgerlighetens möjligheter i Sverige
utan ett starkt socialliberalt parti.
Granskar man mittenpartiernas väljare
och dessas åsiktskonvergens med sina
respektive partier, finner man att for kds
och centern står väljarna till höger om
respektive parti, medan folkpartiets väljare åsiktsmässigt står till vänster om partiet. Socialdemokratin hyser idag många
väljare som står uttalat till höger om partiet, företrädesvis storstadskvinnor och
JOHAN ERNESTAM och ANDREAS BERGH är båda verksamma inom Liberala ungdom.ifOrbundet.
ungdomar.
Om socialdemokratin drar sig åt vänster kommer dessa att söka sig bort och
forsöka finna ett annat parti med trovärdighet i välfärdsfrågor och jämställdhet.
Denna roll kan endast fyllas av ett borgerligt ”vänsterparti” på socialliberal
grund.
Om borgerligheten inte mer permanent lyckas locka till sig fler väljare, som
idag röstar socialdemokratiskt, kommer
den socialdemokratiska makthegemonin
inte att kunna brytas. De borgerliga
kommer i och for sig att kunna vinna ett
och annat val när väljarna for tillfållet är
trötta på socialdemokratin. Men ett varaktigt borgerligt regerande forutsätter ett
starkt socialliberalt parti som kan utmana
moderaterna om rollen som det ledande
borgerliga partiet. Genom att tyngdpunkten inom borgerligheten forskjuts
från nykonservatism till socialliberalism
kan man locka de väljare som står till
höger om socialdemokratin att rösta borgerligt. Därfor behöver borgerligheten
inte bara två konservativa partier, utan
åtminstone även ett socialliberalt parti.
SVENSK TiDSKRIFf 213