Joe Biden i Pole PositionMed mindre än två veckor kvar till det amerikanska presidentvalet har de båda förhoppningsfulla, Republikanernas Donald Trump och Demokraternas Joe Biden, hållit sin sista debatt. Egentligen var det den enda debatt dem emellan som var meningsfull, eftersom den första totalt spårade ur när kombattanterna talade i mun på varandra och avbröt så att få uppfattade några budskap annat än okvädningsord och förolämpningar. Båda presidentkandidaterna spårade ur och debatten nådde ett historiskt lågvattenmärke. Den andra debatten ställdes in när Donald Trump hade drabbats av corona.

Årets presidentval har varit annorlunda på nästan alla tänkbara sätt. Därför är det fullt logiskt att det starkaste minnet och den mest överraskande slutsatsen efter gårdagens debatt var att man hörde vad kandidaterna sade och att de alls lyckades förmedla några av sina viktigaste budskap.

Att den effekten kunde uppnås på grund av att debattörernas mikrofoner periodvis stängdes av så att en av dem inte kunde höras säger det mesta om debatten.

Kommentatorer och förståsigpåare anser att båda kandidaterna bitvis lyckades få fram sina budskap som så ofta i slutet av en kampanj är upprepningar. Exempelvis att Donald Trump är ansvarig för att så många amerikaner har dött under coronapandemin och att Joe Biden under åtta år som vicepresident inte gjorde något för att förbättra rasrelationerna i landet.

President Trumps rådgivare påstås enträget ha arbetat för att han skulle uppträda presidentlikt och han lyckades under stora delar av debatten göra det men kritiker menar att han på slutet föll tillbaka till att skryta om sig själv utan faktagrund.

Oron i Joe Bidens läger var att han skulle tala osammanhängande. Han lyckades undvika det under huvuddelen av debatten men mot slutet blev han trött och han kunde tappa tråden och göra felsägningar.

Enligt CNNs snabba opinionsundersökning direkt efter debatten så vanns debatten av Joe Biden enligt en majoritet (53 procent). Det var 39 procent som ansåg att Donald Trump vann.

För att använda en sportterm så befinner sig Joe Biden i Pole Position när upploppet startar inför valdagen, men det är ingen garanti för att han skall vinna i spurten även om det mesta talar för det. Alla tävlande kan drabbas av en punktering i form av negativa nyheter som Demokraternas Hillary Clinton gjorde 2016.

Enligt Realclearpolitics sammanvägning av cirka tio olika opinionsmätningar till en Poll of Polls så leder nu Joe Biden (50,7 procent) nationellt över Donald Trump (42,8 procent). Men Joe Bidens ledning har successivt krympt de senaste tio dagarna från 10,3 procentenheter den 11 oktober till 7,9 i dagsläget.

Det är dock stora skillnader mellan resultaten i de undersökningar som ingår i Poll of Polls. Enligt tre av dem leder Joe Biden med 10 procentenheter. Minst ledning har han enligt Rasmussen Reports (3 procentenheter).

Om Joe Biden lyckas bevara den nuvarande ledningen har han goda chanser att nå ända fram till Vita Huset.

Till den förre vicepresidentens fördel talar också att rekordmånga redan har avgett sina röster i vallokaler eller per post.

Det är redan 49 miljoner väljare som har avgivit sina röster, 35 miljoner per post och 14 miljoner i vallokaler. År 2016 var det totalt cirka 129 miljoner som röstade på Donald Trump eller Hillary Clinton.

Om det totala antalet röstande blir detsamma i år som 2016 så innebär det att mer än var tredje väljare redan har röstat. Det är väljare som inte längre påverkas av valrörelsens slutskede och som inte skulle påverkas om det dyker upp nya skandaler.

Det har varit många spekulationer om huruvida förtida röstning, och i synnerhet det amerikanska systemet för poströstning, påverkar valröstning jämfört med om hela valet genomfördes på valdagen i vallokaler.

Forskare vid Stanford University har studerat eventuella effekter när delstaterna Kalifornien, Utah och Washington successivt har utökat sina program för poströstning. Deras slutsatser är att det inte påverkade röstfördelningen mellan Demokraterna och Republikanerna, men att valdeltagandet ökade med cirka två procentenheter (Stanford News, september 3, 2020).

Men, och det är viktigt. Förtida röstning och poströstning har aldrig varit lika omfattande som i årets val under coronapandemin.

Presidentvalet avgörs genom elektorsval i delstaterna där vinnaren i nästan alla delstater tilldelas samtliga den delstatens elektorer. Analyser av opinionsundersökningarna visar att Joe Biden har en klar ledning också i antalet elektorsröster baserat på opinionsundersökningar i delstaterna.

I många delstater har endera Joe Biden eller Donald Trump en så stor ledning så att valet de facto är avgjort. Det syns bland annat på att ingen av kandidaterna visar TV-reklam eller besöker de delstaterna, det skulle vara att slösa bort resurser.

Utgången av valet avgörs i några nyckelstater och med Joe Bidens nuvarande ledning så räcker det att han vinner några av de nyckelstaterna.

Donald Trump måste vinna många fler nyckelstater för att få sitta kvar i Vita huset fyra år till. I dagsläget ser det ut som om han måste vinna i Florida för att lyckas. Den delstaten är störst av nyckelstaterna med sina 29 elektorer.

År 2016 vann Donald Trump med 1,2 procentenheter över Hillary Clinton i Florida. Enligt Realclearpolitics Poll of Polls leder Joe Biden (48,9 procent) med 2,1 procentenheter över Donald Trump (46,8 procent).

År 2016 var det drygt nio miljoner i Florida som röstade på Donald Trump eller Hillary Clinton. Nu är det redan 4 miljoner som har röstat i årets presidentval i Florida.

Kampen är hård om de kvarvarande rösterna i Florida och båda partierna satsar stort på TV-reklam och besök från kandidaterna.

Örjan Hultåker är docent och vetenskaplig ledare för SKOP