Jarl Hjalmarson-ett minne att begrunda


1993


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

JARL HJALMARSON -ETT
MINNE ATT BEGRUNDA
N
är Gunnar Unger skulle
presentera Jarl Hjalmarson i Svensk Tidskrifts
serie år 1952 ”Högerns
unga riksdagsgarde” inledde han med
ett citat av Disraeli:
”Detärdetpersonliga, somintresserar
människorna, som eldar deras fantasi
och vinner deras hjärtan. Ett fristående
program är en stor abstraktion·,som bara
lämpar sig för teoretiska studier;
inkarnerat i ett parti eggar det människorna till handling, men sätt i spetsen
för detta parti en ledare, som kan inge
entusiasm och han skall vinna världen.”
Just så! Det finns två goda skäl att
påminna om Disraelis ord inför budskapet omJarl Hjalmarsons bortgång.
Det första är attJarl Hjalmarson ingav
sådan entusiasm att han blev den utan all
jämförelse mest populäre partiledaren
under sin tid – både bland anhängare
och motståndare.
Han formligen utstrålade mänsklig
värme ochhankunde-medsinfilosofiska
beläsenhet – uttrycka komplicerade
politiskatankariaforismeravstorslagkraft,
t ex att ”högern vill göra staten mänsklig
i stället för att som socialdemokratin göra
människan statlig”.
Det andra skälet att påminna om
Disraeli är att Hjalmarson på svensk
botten försökte genomföra dennes
huvudtanke att skapa ett reformvilligt
socialkonservativtparti. Hjalmarsonblev
genom sina insatser för och i 1946 års
partiprogram den självfallne ledaren for
den unga generation, som under 1940-
talet gick in i högerpartiet för att göra
det till ett socialpolitiskt reformparti.
Han lyckades med att förvandla det
tidiga 1900-talets lantmanna- och
borgarparti (godsägar-ochdirektörspartiet, .
sade motståndarna) till att så småningom
bli kronan i det borgerliga alternativet till
socialdemokratin.
Tack vare honom fick också de konservativa ett avgörande övertag under
1940- och 1950-talen bland akademikerna i vidsträckt mening. När socialdemokraterna trodde att deras skördetid
varinne saknade de tillräckligförankring
bland samhällets skolade experter för att
fullt ut kunna genomföra de socialistiska
grundtankarna i sitt efterkrigsprogram.
Jarl Hjalmarsons politiska engagemang väcktes efter första världskriget.
Han engagerade sig för ett starkt svenskt
försvar och emot Europas växande
totalitära ideologier – nazism och
kommunism. Underefterkrigstidenstod
han som förgrundsgestalt i planhushållningsmotståndet och i försvaret av
marknadsekonomin. Hans kritik mot
ett insiktslöst ATP-system var lika skarp
som välformulerad. Jarl Hjalmarsson
verkade i en tid då socialismens ideer
stod starka i Sverige. Det minskar inte
betydelsen av hans gärning och i
efterhandärvi mångasomkan konstatera
att de senaste årtiondenas utveckling
givit Jarl Hjalmarson rätt i hela hans
politiska livsgärning.
394 SVEN SK T! DS KRI FT