Janerik Larsson: Borgerliga människor är lyckligare än vänsterorienterade

Den tesen framförde den danska nationalekonomen Christian Bjørnskov 2009 i en intervju i den danska tidningen Information. Bjørnskov menade att på vänsterflygeln är man mera känslig för skillnader i samhället – exempelvis inkomstskillnader.

Bjørnskov är idag professor i nationalekonomi på Århus universitet och även knuten till IFN, Institutet för Näringslivsforskning på vars hemsida man kan hitta många intressanta analyser i olika ämnen som hör till samhällsdebatten.

Danska Berlingskes debattredaktör Pierre Collignon har nyligen i en artikel (”Ny mistanke om unges mistrivsel: Det er deprimerende at vaere venstreorienteret”) redovisat vad olika aktuella forskningsresultat kommit fram till.

Han utgår från en artikel i Financial Times av datajournalisten John Burn-Murdoch (”Smartphones and social media are destroying children’s mental health”) som är en hård attack mot dagens datavärld med mobiltelefoner och internetmedier.

Materialet som FT-analysen bygger på är amerikanska undersökningar. Collignon pekar på att dessa undersökningar pekar på samma slutsats som Bjørnskovs nämligen att unga vänsterorienterade amerikaner mår sämre än de högerorienterade.

Collignon konstaterar att det finns många undersökningar som sedan länge pekat på att ungdomar som är högerorienterade ser skillnader i ekonomisk status som uttryck för meritokrati. Den borgerliga grundinställningen är en mer positiv tro på den egna förmågan att påverka framtiden.

I Berlingske lyfts också en forskningsrapport av epidemiologen Catherine Gimbrone (“The politics of depression: Diverging trends in internalizing symptoms among US adolescents by political belief”). I den visar att den grupp som mår sämst är unga vänsterorienterade kvinnor.

I den amerikanska kontexten handlar det om en polariserad debatt under Donald Trumps presidenttid men också om debatten om rasism, om kön, om klimatfrågan och om rapporter om ökande ojämlikhet,

Berlingske-artikeln hänvisa till Jon Haidts och Greg Lukianoffs bok ”The Coddling of the American Mind” som drev tesen att den vänsterorienterade väckelse som kallas ”woke” leder de unga som delar den verklighetsbilden till en intolerant och självcentrerad syn på sig själva som offer.

Det intressanta med det perspektivet är detsamma som jag noterade (men förvisso inte vetenskapligt analyserade) på 60-talet nämligen att den tiden illröda vänsterungdomar i grunden inte alls mådde bra, inte trivdes med livet medan jag och mina likasinnade som någorlunda bekymmerslösa liberalkonservativa studenter levde ett betydligt mera trivsamt liv.

Janerik Larsson är senior advisor för Stiftelsen Fritt Näringsliv