Jämställdhet utan feminism

Feminism är per definition en splittrande ideologi som sorterar in människor i grupper. Därför är vi inte feminister, men för jämställdhet, skriver tre representanter för Kristdemokratiska studentförbundet.

Jämställdhetsdebatten är en av de hetaste politiska frågorna i Sverige just nu. Kristdemokratiska Studentförbundet tycker dock att debatten tenderar att bli tråkigt och onyanserad. Vänstersympatisörer önskar ofta att fastställa alla svar innan diskussionen ens hunnit börja. Det hävdas att antingen är man feminist, eller så är man mot jämställdhet. Detta är ett resonemang som Kristdemokratiska Studentförbundet omöjligen kan stödja.

Vi är kristdemokratiska, kvinnliga studenter med sikte på karriär. Jämställdhet är ett självklart krav från vår sida, båda i privatliv och på arbetsmarknaden. Vi är inte feminister.

Feminism är per definition en splittrande ideologi. Den sorterar in människor i grupper, och ställer dem i konflikt mot varandra. Feministerna svartmålar kollektivt alla män och klassificerar samtidigt alla kvinnor som en homogen grupp. Vi Kristdemokratiska studenter vet att alla människor är olika. Vi passar inte in i varken kollektiv eller homogena grupper.

Kvotering är ett påstått medel för jämställdhet som det ofta talas varmt om bland feminister. Man vill tvångskvotera både vid nyrekrytering till arbetsplatser och i hemmen, när föräldrar ska ta ut sina föräldradagar. Kristdemokratiska studentförbundet är även starka motståndare till all sorts kvotering. Det finns två enkla förklaringar till varför vi är så starkt emot detta.

För det första: Vid examen vill vi få ett jobb som vi förtjänar. Vi vill inte ha det av anledning att vi är kvinnor. Kanske fanns det i så fall ett antal män i rekryteringsprocessen som skulle ha förtjänat jobbet bättre? Om vi fick det jobbet skulle det vara högst diskriminerande. Kvotering kan även undergräva den professionella legitimiteten och auktoriteten hos kvinnor som faktiskt förtjänat sina jobb. Vetskapen om kvotering skapar misstro till kvinnors faktiska kompetens och förmåga att hävda sig.

För det andra: Tvångskvotering av föräldraförsäkringen vore att omyndigförklara kvinnan och mamman i familjen. Vi tror att föräldrar är vuxna och mogna själva att hävda sig i sitt förhållande, och att man utifrån sina förutsättningar är kapabla att dela föräldraförsäkringen lämpligt. När vi får barn vill vi själva bestämma hur länge vi ska vara hemma med våra egna barn.

Feminism är en splittrande ideologi och kvotering ett omyndigförklarande medel. Vi Kristdemokratiska studenter är dock övertygade om att vi klarar oss bättre utan konfliktgrundande kollektivisering och överförmyndar-kvotering. En röst på Kristdemokraterna i september är en röst för jämställdhet utan feminism.

Miriam Lilja är ekonomipolitisk talesperson för Kristdemokratiska Studentförbundet.

Charlotta Enqvist är riksdagskandidat Kristdemokraterna Västerbotten och jämställdhetspolitisk talesperson Kristdemokratiska Ungdomsförbundet.

Anna Theodossiou är rörste vice förbundsordförande Kristdemokratiska Studentförbundet.