Introduktionskurs i liberalism

darfor_hatar_alla_liberaler_och_darfor_har_alla_felPer Svensson
Därför hatar alla liberaler. Och därför har alla fel.
Liberal debatt / Bertil Ohlin förlag 2014

Debatten om nyliberalismen har knappt hunnit lägga sig. (Mer libertarianism till kultursidorna, 14/2) Strax därefter ger Liberal debatt ut Därför hatar alla liberaler. Och därför har alla fel. I essän undersöker Per Svensson frågan varför liberalismen väcker så starka känslor hos antiliberala skribenter på kultursidor och i extremistpartier. Hur kommer det sig att liberalismen beskylls för det mesta som är fel i samhället och att den orsakar ett sådant hat som sällan utgår ifrån de kärnvärden liberalismen står för? Och vad kan liberaler göra åt saken.

Essän beskriver med stor humor de fördomar som finns mot liberaler och liberalismen. Jag läser mig skrattandes av igenkänning genom de första sidorna där begrepp som marknadsliberal, plåsterliberal och Tartuffe-liberal beskrivs. Därefter låter Svensson Nina Björk utgöra ett exempel på hur liberalismens motståndare vrider och vänder på begreppen för att få den att framstå i dålig dager. Genomgående i essän är att Svensson varvar djupdykningar med satir och humor. Det är kanske inte den vanligaste reaktionen att skratta när man läser idéskrifter som ofta är av en mer svårsmält konsistens.

När Svensson definierat skillnaderna mellan liberaler och antiliberaler ger han sig in Tyskland. Det blir en djupdykning i ett land där det är ovanligt att leta spår efter liberalismens historia. Det är uppfriskande att läsa den tyska samtidshistorien knytas samman med litteraturhistorien och den politiska historien. Detta vävs sedan till en röd tråd genom texten avslutas med en minibiografi om Schiller och Humboldt. Tyskland blir en bra kontrast mot det tunga anglosaxiska perspektiv som i övrigt dominerar den liberala idéhistorien. Ett land som stundom har plågats enormt av antiliberala krafter är också ett bra exempel på hur lätt den liberala demokratin kan komma under press från populistiska krafter.

Svensson lyfter till slut mer djupgående ideologiska resonemang. Ideologins brist på utopi och dess starka tilltro till det rationella tänkandet klarläggs. Aktuella frågeställningar i den liberala rörelsen får läsaren också nosa på. Hur ska liberalismen egentligen förhålla sig till fenomen som narkotika, hedersvåld och storbanker? Svenssons kritik mot etatismen är också en tankeväckande berättelse om en av de grundläggande pelarna i en ideologisk liberalism som sällan diskuteras. Beskrivningarna som används är genomgående aktuella med tydliga referenser till hur debatten ser ut i dagens Sverige.

På det hela taget blir det en inblick i hur gamla döda överklassgubbar kan tolkas för att ge ideologisk hjälp i dagens moraliska dilemman. Även Bibeln får vara med på ett hörn med tanke på den roll som den protestantiska kristendomen har spelat för uppkomsten av liberalismen.

En hand sträcks också ut till en ideologisk förnyelse där svenska liberaler föreslås göra sig kvitt beteckningar som “folk” och i stället ha fokus fullt ut på individen och hennes förhållande till stat och samhälle. Svensson varnar också för samarbete med antiliberala partier.

Sammanfattningsvis är Därför hatar alla liberaler. Och därför har alla fel en bra introduktion till liberalismen som ideologi med ett stort urval av olika perspektiv trots det lilla formatet. Litteraturlistan ger fler böcker för den vetgirige att gräva vidare i. Det är en underhållande och lärorik bok som väcker nyfikenhet på flera plan.

andreas_hamalainenAndreas Hämäläinen är student i samhällsvetenskap vid uppsala universitet.

Läs också:
Varför ungdomar bör läsa gamla döda filosofer
av Thomas Gür