Intervju: Inget filttoffelstassande i försvarsberedningen

Nyligen släppte försvarsberedningen rapporten Allvarstid. Per-Ola Olsson intervjuar Hans Wallmark (M), som lett arbetet, om vad det egentligen gått ut på – och vad som händer nu.

Kan du sammanfatta vad ni i försvarsberedningen kommit fram till?

Ja, titeln Allvarstid anger själva grundackordet. Min korta sammanfattning av drygt 200 sidor är följande. Det pågår ett storkrig i Europa idag. Ryssland är nationalistiskt, imperialistiskt och rustat. Punkt. Vi måste förstå det som händer i Asien och Stilla havsområdet när det gäller Kina. Punkt. Sverige är på väg in i Nato vilket är den största säkerhetspolitiska förändringen på över 200 år. Punkt.

Det var en föredömligt kort sammanfattning. För den som vill läsa mer då?

Rapporten finns att tanka hem från regeringens hemsida. Där har vi också förra rapporten Kontrollstation 2023 där vi förordar att tidigarelägga kommande försvarsbeslut så att riksdagen redan kommande år fattar beslut som ny försvarspolitisk inriktning. Om man ska lyfta fram något mer så är det att alla åtta riksdagspartier står bakom hotbildsanalysen. Jag tror det är ganska unikt. Och tittar man på opinionsmätningarna är svenska befolkningens stöd till Ukraina med 97 procent störst bland alla EU-länder, så för en gångs skull sammanfaller folkets vilja med politikens handlingar.

För en gångs skull. Du nämnde grundackordet – Allvarstid. Det är skiljer sig mot hur det under många år lät med den eviga freden och så vidare.

Ja, det är inget filtoffelstassande om jag säger så. Vi är ganska raka, tydliga och det finns en del spetsiga formuleringar. Men det är en väldig styrka när alla partier står bakom.

Du trycker på att ni är eniga men både Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade kritik mot skrivningarna om Turkiet. Tycker de sämst om Turkiet eller Nato?

De är tydliga med att de är emot ett svenskt Natomedlemskap och greppar efter vad de kan. Med det sagt, man måste skilja på huvudsak och bisak. Huvudsaken är att vi är åtta partier som är överens om att det är storkrig i Europa, Ryssland är farligt, Kina finns i Asien och Stilla havsområdet, Sverige är på väg in i Nato. Det förstår även Natomotståndarna.

Ni lyfter fram Kina också som ett problem.

Ja, ett komplext problem. Det får man vara ärlig med. Vi säger att vi måste hålla koll på vad som händer i Asien och Stilla havsområdet. Inte minst måste vi förstå att Kina och USA är i den globala tvekampen, och skulle USA bli fast i Asien och Stilla havet måste Europa inse att ett extra tungt ansvar att skydda, säkra och försvara Europa ligger på européerna själva.

Du pratade om att redan nästa år lägga förslag om en ny försvarspolitisk inriktning. Är det något du kan beskriva?

Vi har ju lagt två delbetänkanden. Dels Kontrollstation 2023 där vi beskriver hur det nuvarande försvarsbeslutet håller på att implementeras, dels den säkerhetspolitiska analysen Allvarstid. Till hösten börjar vi arbetet kring hur vi ska forma det civila försvaret, hur vi ska forma det militära försvaret och därmed hur totalförsvaret formas. Sedan ska vi lägga ett slutbetänkande den 26 april.

Det är snabbt marscherat. Det känns väl bra givet omvärldsläget?

Det finns en del byggstenar som är ganska ljusa givet allt det mörka som sker i världen. Den 18 mars 2022 kom alla riksdagspartier överens om att vi skulle gå mot två procent av BNP till försvaret. Sen kom Kontrollstation 2023 där vi utvecklar om ekonomin och ett tidigarelagt försvarsbeslut, och nu kom Allvarstid där vi pekar på att det är många mörka moln på himlen. Det är allvar nu.

Per-Ola Olsson är bonde, servicetekniker, skribent och folkbildare/SNB