Innehållsförteckning


1965


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

SVENSK
TIDSKRIFT
FEMTIOANDRA ÅRGÅNGEN
l 9 6 5
ANsVARIG UTGIVARE: ERIK ANNERS
REDAKTION:
ERIK ANNERS • UNO MURRAY
REDAKTIONSSEKRETERARE:
BIRGER HAGÅRD
STOCKHOLM 1965. GRAFIKON AB
ÅRSINNEHÅLL 1965
LEDARE:
Personlighetens makt
Ledarskifte i högerpartiet
Hot mot pressen
LO-regering
Högerns ledarval
Konservatism och framstegspolitik
Radikal utrikespolitik?
Samling för framsteg
Den amerikanska politiken
Ett märkligt aktstycke
Skatt och inflation
DAGENS FRÅGOR:
Ideologi och terminologi
statsverkspropositionen
Realistisk u-landssyn
studenter och professorer
Balanspolitik i Danmark
Leyton
”Konfrontation”
Vänstervind mot tjänstemännen
Samarbetssabotören
SAC, LO och fallet Hammargren
Ny Europagiv
För många skolor?
Fjärrstyrd utrikespolitik?
USA slår tillbaka
Kommunisterna och deras medlöpare
Universitet lilleput
Premierat ”källsparande”
Oppositionens bostadsprogram
Våra stressade lärare
Den 8 maj
Neutralitet och neutralism
Liberal gryning?
Stormvarning
Hyde Park Corner m/s
Presstödsdebatten
Vietnamkrisen
2
66
68
122
186
250
310
374
438
441
494
4
5
7
8
9
10
11
71
72
73
75
77
125
125
127
129
130
132
134
188
Mr Wilsons EFTA-propåer
Samling 66
Den unga högern
Mera om presstödet
Heath efter Home
Konciliefinal
Om berghangarer
Skoldisciplin
Statens ungdomsråd
Det norska valet
Katastrofalt skördeläge i Sovjet
Raoul Wallenberg
storstadstidningarnas upplagor
Med lögnen som vapen
254
255
257
258
314
315
316
317
318
377
378
380
381
383
Universitetsautomatiken 385
Statligt auktoriserade partier 443
Det kommunala sambandet 445
Träffpunkt A 447
Det växande importöverskottet 449
Läkarhusen 449
Vänskapen och hatet 497
Sverige och Sydafrika 498
Ett steg tillbaka i Sovjet 500
Ett radio- och TV-universitet 503
Fyra hundra tusen liv 505
Självuppgivelse i ST 506
ARTIKLAR:
Allard, Sven, ambassadör: Varför utrymde Sovjetunionen Österrike 527
Andren, Nils, preceptor: Ett samtidspolitiskt perspektiv 389
Bengtsson, Bengt, riksdagsman: StorStockholms samarbetsproblem 216
Brink, Leif, fil kand: Inför 1965 års jordförvärvslag 158
189 Carlsson, Leif, fil lic: Tre små björnar 467
190 Cullberg, John, biskop: Att vara människa 518
191 Engdahl, Ulla, fil kand: Den hotande
192 skolkatastrofen 513
194 Engquist, Karl-Gösta, adjunkt: Valsättet
253 och politiken 293

Fischer, Lave, fil lic: Tonårskulturens
problem – ett ”reaktionärt” förslag 341
Fredborg, Arvid, fil dr: Ett år av inre
förändringar 13
Gillberg, Jan, sekreterare: Kommunikationsministerns alibi 221
Hamori, Laszlo, dr jur: Den västtyska
utrikespolitiken 79
– Storm över Asien 271
Heckscher, Gunnar, professor: De intellektuella i politiken 197
Hillerdal, Gunnar, docent: Frihet och
trygghet 90
Jacobsson, Gösta, riksdagsman: Den offentliga sektorn 208
Johansson, Sven, direktör: 1964 – islossning för Storstockholm? 39
Kind, Axel, förvaltare: Tjänstemännen
och framtiden 86
Kraft, Ole Bjprn, f utrikesministern: Europas framtid 26
Lembourn, Hans Jprgen, folketingsmannen, författaren: De venstreorienteredes dilemma 331
Libik, Georg, diplomingenjör: Vår eftersatta forskning 508
Lindahl, Emil, f d mejeriinspektör: Bonden – strykpojken i Jugoslavien 280
Murray, Uno, direktör: Arbetsgivarna
och den ”industriella demokratien” 145′
Mårtensson, Ewerth, kommunalkamrer:
Kommunaldemokrati 471
Norwid, Tadeusz, jur mag: Maktkampen
iKre~ 33
– ”Mao Tses hemliga vapen” 142
– Mao Tse och världsstrategien 261
– Sovjetarmen som politisk faktor 452
Nyström, Sune, major: Vietcongs organisation 321
Palm, Thede, fil dr: En revolutionsplan
och dess följder 410
Plogvall, Hans, kapten: Englands försvar – huvudvärk för Labour 136
Rosen, Karl Erik, rådman: Körkortet i
farozonen 151
Ryding, Erik, docent: Liberalismens
upplösning? 98
– Abortfrågan och pacifismen 398
Slavek, Peter: Vtenskapsmännens UsAemigration 288
Sundberg, Halvar G. F.: Exit robur et
seeuritas 347
Swartz, Carl, pol mag: I dag röd, i morgon stöd 226
– Kollektivt eller enskilt företagsägande 461
Unger, Gunnar, redaktör: Edward Heath
– Kontur av en konservativ ledare 403
DEBATT:
Anners, Erik, professor: Samverkan nödvändig 422
Billman, Tore, riksdagsman: Vägen till
regimskifte 357
Eriksson, Allan, fil kand: statsfinansierade partier? 164
Gillberg, Jan, sekreterare: Direktiven till
Ingemar Lindblad 424
– Radioutredningen än en gång 482
Hagård, Birger, fil lic: – Kommunaldemokratien – en replik 233
– statsstöd till politisk opinionbildning 48
– Kommunal parlamentarism? 106
Hanssen, Kjell, sekreterare: Norgevalet 479
Leissner, Carl, civilekonom: Ägardemokratiens motivering 540
Lindberg, John Magnus, direktör: Samverkan i vänstervind 47
Lindblad, Ingemar, docent: Radioutredningen – en replik 360
– Radioutredningen än en gång 481
Rydbeck, Olof, radiochef: Radioutredningen än en gång 481
Schwerin, Henric von, fil kand: Var finns
fienden? 418
REFLEXER:
Självfinansieringen
ATP-frågan
Aftonbladet och barnavdragen
Gymnasienedrustningen
Mittenmyten
Den politiska terminologien
Herostratisk ryktbarhet
44
44
45
46
46
104
104
– – – ~- ——————-
LITTERATUR:
Anners, Erik, professor: Den unge Mannerheim 53
– Gustav Mannerheim 1906–1917 551
Bohlin, Östen, pol mag: Säkerhetspolitik
och försvarsplanering 485
Carlsson, Leif, fil lic: Tingsten och
viktorianerna 236
– Samhällets olycksbarn 426
Ehnmark, Elof, lektor: Några svenska
prosaböcker av årgång 1964 167
Fredborg, Arvid, fil dr: En man för sig 543
Hagård, Birger, fil lic: ”Nykolonialism” 362
– Vårt nordiska fönster 429
Jägerskiöld, Stig, professor: Tsar Peter
i ny belysning 299
Nerman, Birger, professor: Russificeringen i Balticum llO
Palmstierna, Nils, överstelöjtnant: Genera! Ehrensvärds minnen
Boknotiser
NAMN ATT MINNAS:
Sven-Erik Larsson
Ivar Virgin
Ernst Michanek
Gösta Agrenius
Yngve Nilsson i Trobro
Svante Lundkvist
Arvid Fredborg
Hjalmar Mehr
Artur Lundkvist
547
240
57
ll7
180
241
304
366
431
487
552