Innehåll, förord jubileumsnummer


1991


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.


1911: l
1912: 8
1914: 2
1918: 7
1918: 5
1921: 5
1926: 4
1927: 2
1932: 6
1936: l
1937: l
1937: l
1938: 9
1938: 9
1938: 2
1942:10
1945: 9
1945: 6
1945: 2
1946:10
1946: l
1957: 8
1960: l
1960: 4
1963:4-5
1967: 8
1971: 3
1983: 3
1989: 7
Innehåll
Anmälan
Prisstegringens orsaker
Bondetåget
Freden och framtiden
Bolsjevismens ideer
Den offentliga verksamhetens utväxter
Ekonomi och världsfred, Eli Heckscher
Ett fascistiskt samhällsexperiment
Den socialistiska valsegern
Svensk Tidskrift, Elis Håstad
”Antikapitalismen” i tiden
I opposition
Om det blir krig, Helge Strömbäck
Judepogromerna
De obotfärdigas förhinder
Den ekonomiska vetenskapens grundläggning i Sverige,
Eli F. Heckscher
Balterna och asylrätten
Demokratiens framtidsprövningar
Friheten och socialdemokratin
Varthän driver den svenska socialdemokratien?
Balternas utlämnande
”Unge hr Palme”, Gunnar Unger
Högern och folkpartiet
Gösta Bohman, Gunnar Unger
Sverige inför Europa, Gunnar Heckscher
Ingvar Carlsson, Gunnar Unger
Faran av isolering
Enig eller socialistisk utrikespolitik,
Gunnar Heckscher
Flykten från socialismen
9
14
19
21
25
29
33
46
50
57
60
64
67
72
77
82
92
96
100
104
108
110
113
118
121
127
130
133
141
Förord
D
etta jubileumsnummer av Svensk Tidskrift utgör ett urval av originalartiklar
som publicerats under de gångna 80 åren. Urvalet gör inte anspråk på att vara
de entydigt bästa, viktigaste eller främsta artiklarna. En sådant ambition hade
krävt åtskilliga volymer.
Svensk Tidskrift är förvisso en av de mest anrika tidskrifterna i vårt land och har
under 80 år varit den svenska konservatismens viktigase röst. Ändå är nog framsyntheten det mest slående för den som läser igenom de gångna årgångarna. Det ligger nära
till hands att konstatera att världen, och Sverige, hade besparats mycket elände och
dumhet om fler hade tagit intryck av det som stått att läsa i Svensk Tidskrift.
Om den ekonomiska politiken hade vägletts av Eli Heckschers tankegångar exempelvis. Hans essäer om ekonomisk politik, ekonomisk historia och om välståndets drivkrafter framstår idag som mer framsynta och moderna än någonsin.
Detsamma kan sägas om ett antal andra ämnen där Svensk Tidskrift hållit en rak och
konsekvent linje under hela seklet. När tidskriften uttryckte sin skepsis mot bolsjevismens ideer år 1918 framhölls samma punkter som när socialismens dödsruna skrevs
1989. Ar 1927 varnades för fascismen i Italien, samma år uttrycktes oron över antikapitalistisk förkunnelse och året därefter återfinns en ledare om judepogromerna som står
i bjärt kontrast mot mycket av blindheten och naivismen inför nazismen vid denna tid.
Tre av Svensk Tidskrift käpphästar finns också representerade i urvalet. Den ena är
försvarsfrågan, där det förs en konsekvent linje i tidskriften, från bondetåget till1990-
talet. Den andra är den baltiska saken, där tidskriftens engagemang för ett fritt Baltikum och mot utlämningarna efter kriget idag är lika viktigt som då. Den tredje är europatanken. Läs Gunnar Heckschers artikel från 1963 och förundras över att det nästan
är 30 år sedan den skrevs.
Svensk Tidskrifts jubileumsnummer kan läsas på flera sätt. Läs det som en skildring
av vårt sekels politiska debatt och stora tvistefrågor.
Delar du Svensk Tidskrifts ideologiska grundsyn – läs med stolthet. Ty Svensk Tidskrifts sympatisörer behöver – i motsats till företrädare för andra ideologier – inte
harkla sig och hänvisa till förändrade omständigheter eller tidsandan när de läser vad
som skrivits under de senaste 80 åren.
Eller läs och njut. Eli Heckscher, Gösta Bagge, Elis Håstad, Gunnar Heckscker,
Gunnar Unger och många fler av svenska samhällsdebatts allra skarpaste pennor har
varit flitiga i Svensk Tidskrift.