Innehåll


1965


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

INNEHÅLL
LEDARE
Skatt ·och inflation . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 494
DAGENS FRAGOR
Vänskapen och hatet
Sverige och Sydafrika
Ett steg tillbaka i Sovjet
Ett radio- och TV-universitet .
Fyra hundra tusen liv
Självuppgivelse i S.T. . . .
ARTIKLAR
497
498
500
503
505
506
Vår eftersatta forskning Av dipl.-ing. Georg Libik . 508
Den hotande skolkatastrofen. Av fil. kand. Ulla Engdahl . 513
Att vara människa. Av biskop John Cullberg . . . . . 518
Varför utrymde Sovjetunionen Österrike? Av ambassadör Sven Allard . 527
DEBATT OCH REFLEXER
Ägardemokratiens motivering. Av civilekonom Carl Leissner. . . . 540
LITTERATUR
En man för sig. Av fil. dr Arvid Fredborg . . . . . . . . . . 543
General Ehrensvärds minnen. Av överstelöjtnant Nils Palmstierna . 547
Gustaf Mannerheim 1906-1917. Av professor Erik Anners . . . . 551
NAMN ATT MINNAS
Artur Lundkvist. Av G. U. . . . . . . . . . . . . . . . . . 552