Ingmar Karlsson; Freden-hot mot fundamentalisterna


1993


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

••••••••••••••••••••••:l:~a~•;•:~llil•l~ll:-
INGMAR KARLSSON:
fREDEN- HOT MOT FUNDAMENTALisTERNA
I
nget krig utan Egypten, ingen
fred utan Syrien” konstaterade
Henry Kissinger. För var och en
som satt sig in i mellanösternfrågan är detta ett självklart konstaterande. Enligt Gunne Jacobsson ingår
Kissinger därmed, bl a tillsammans med
mig, i president Assads fanclub. I min
bok ”De obotfärdigas forhinder” (1987),
somJacobsson åsyftar, hävdarjag att en
palestinsk stat är en forutsättning for
Israels överlevnad som demokrati och
att även Galanfrågan kan lösas på ett sätt
som tillgodoser Israels krav på säkerhet.
Nu har fredssamtal kommit i gång i
båda dessa frågor. För många upplevs
detta som ett hot. Det är en händelse
som ser ut som en tanke att Jacobsson
skriver sin artikel samtidigt som Per
Ahlmark i Expressen gått tilllika våldsamma som lögnaktiga attacker mot
samma bok.
Ahlmark är kanske rädd for att den
skog han planterat på ockuperad mark
skall hamna i Palestina.Jacobssons rädsla
for att Galanfrågan skalllösas kan endast
bottnaisympatierfårBegins och Shamirs
planer på ett ”Storisrael”. Hans forvirrade resonemangvisar hur lätt extremister kan bli allierade från sina olika utgångspunkter. 10-20 000 ”oliktänkande” syrier massakrerades av Assad i
Hama 1982 skriver Jacobsson. Jag besökte själv Hama eftermassakern som en
av de forsta utlänningarna. Förödelsen
var enorm och minst 10 000 fick sätta
livet till. Massakrerna inleddes av det
muslimska brödraskapet som manade
till heligt krig från stadens moskeer och
tusentals oskyldiga civila slaktades innan
Assads elittruppergrep inmed den grymhet som karaktäriserar dem.
De ”oliktänkades” hat mot Assad
bottnade i dennes påstådda undfallenhet
mot Israel och i att han aldrig upplåtit
Golan fcir palestinska gerillaattacker in i
Israel. Det är hos dessa muslimska
fundamentalister som Jacobsson,
Ahlrnark och alla andra som fruktar en
fredliguppgörelse harsina trognaste stödtrupper.
SVENSK TIDSKR.I FT
201