Ingmar Karlsson; Ahlmark-en skam för svensk debatt


1993


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

DEBATT
INGMAR KARLSSON:
AHLMARK ENSKAMFOR
SVENSK DEBATT?
I
en understreckare 1 Svenska
Dagbladet den 19 maj i år om
kriget i Bosnien-Herzegovina
skrevjagattdettatroligenkornmer
att sluta med att den muslimska befolkningen trängs samman i ett antal
gazahknande remsor och att Europa
därfor kornmer att tvingas leva med ett
långvarigtflykting- och terroristproblem
avsammaslagsomiMellanöstern. Denna
situation skulle, hävdade jag, som
historisk ironi uppstå samtidigt som
konflikten mellan palestinier och judar
fick sin fredliga upplösning.
På båda dessa punkter har jag nu
blivit sannspådd men Ahlmark tog
artikeln till utgångspunkt for ett hätskt
angrepp i Expressen där han påstod att
mina resonemang var ett bevis for
israelhat! För att leda detta i bevis ryckte
Ahlmark loss bitar av meningar i mina
böckeromMellanöstern ursittsammanhang, lade israeliskapolitikers uttalanden
i min mun och drog sig heller inte for
falska citat och rena lögner som t ex att
jag skulle ha hyllat den syriska regimen.
Trots att jag på punkt for punkt
bemötte hans lögner har Ahlmark
fräckheten att i Svensk Tidskrift 4/93
ogenerat upprepa dem. På nytt hävdar
Ahlmark att jag skönmålat regimen
Assad. IKorset och halvmånen C:Wahlström
& Widstrand 1991) beskriverjag hur en
minoritet tagit makten i Syrien och
utövar den med järnhand. Min slutsats
är att en demokratisk regim forblir en
utopi. IInternationellastudier1191 redogör
jag for baathpartiets nazistiska rötter.
Jag skulle ha hävdat att Israel är en
korsfararstat som lever på en krigaretik.
I Gud med oss (1984) redogörjag for den
oro som bl a tidningen Ha’aretz och
Jerusalems borgmästare Benvenisti uttryckt for att Israels öde skall bli
korsfararstatens omockupationspolitiken
fortsätter liksom for farhågorna for en
politik styrd av en krigaretik och jag
återger Moshe Dayans och andras
resonemang att en fred skulle ta negativa
effekter for Israel. Det är inte jag som
påstår att sionismen har ett egenintresse
i antisernitiska strömningar. Jag citerar
bl a den sionistiska rörelsens grundare
Herzl – ”Antiserniterna kornmer att bh
SVENSK T IDSKRIFT 367
våra säkraste vänner” – och redogör for
de starkt negativa reaktioner sådana
resonemang väcker i dagens Israel
EnligtAhlntark anklagarjagisraelerna
for att ”leva upp till Bibelns grymheter”.
Min slutsats är tvärtom att Begins politik
skulle ha väckt Moses och profetemas
vrede for sin mildhet. Jag varnar fOr att
krav på ”biblisk förståelse” for Israels
politik kan utnyttjas av typersomAhmed
Rami. Lika lögnaktigt är att jag hånat
dem som gladde sig åt raiderna mot
Entebbe och den irakiska atomreaktorn
och attjag förlöjligat Israels existensrätt.
Tvärtom. Se sid 195-196 i Gud med oss
resp 100-103 i De oboifärdigas förhinder
(1987).
Ahlmark har också fräckheten att
förneka att han låtit plantera en skog på
en plats på ockuperat område där en
palestinsk by en gång låg. Att så är fallet
konstaterade Ola Ullsten i riksdagen
som utrikesminister.
Var och en som läser ovannämnda
böcker kan konstatera att deras tema är
att enlösningsomtillgodosersåväl Israels
krav på att leva inom säkra och erkända
gränser som palestiniernas nationella
rättigheter är en möjlighet. Sedan
Ahlmark skrev sin artikel har skaran av
israelhatare enligt hans kriterier utökats
med bl a Israels premiär- och utrikesministrar, president Clinton och Norges
utrikesminister Holst.
Jag kan bara finna en förklaring till
Ahlmarks oresonliga utfall mot min
person. Mina argumentfor en palestinsk
stat har varit så starka att jag måste
skrämmas till tystnad. Jag är långt ifrån
den ende som Ahlmark genom åren
forföljt ådetgrövsta ochmeddesimplaste
metoder. Med sina medvetna lögner,
historieforfalskningar, hatfyllda personangrepp och sitt torftiga lekskalespråk –
”Karlsson hatar Israel och älskar Syrien”
– har Ahlmark bara en like. Han och
Ahmed Rami är två sidor av samma
mynt. Båda är en skamfor svensk debatt.
Ge Svensk Tidskrift som julklapp!
368
Presentkort rekvireras genom att
prenumerationsavgiften 1994, kr 255:-,
Insättes på Svensk Tidskrifts postgirokonto
nummer 7 27 44-6.
Ange på girotalongen namn och adress både på er själv
och mottagaren.
SVENSK TIDSKRIFT