Inför Första maj 2021 – och riksdagen efter nästa valVisst vore det ett härligt besked
Den Första maj,
Att Stefan kommit på ett sätt
att rädda den svenska demokratin.

Även om borgarna efter näsa nästa val
Skulle kunna bilda regering
med stöd från partiet med namnet,
ja ni vet vad partiet heter,
som hotar demokratin.

Om Stefan är smart,
ställer han sig först i kön.
Och erbjuder redan idag
ett eventuellt kommande borgerligt flertal i riksdagen
villkorslöst stöd
från Stefans mandat i riksdagen.

Då behöver den borgerliga regeringen inte något stöd
från partiet med namnet, ja ni vet,
och då kan det alltså inte längre finnas något hot
mot den svenska demokratin.

En socialdemokratisk minoritetsregering
behöver då inte heller tillträda.
Och riskera stöd i voteringar
Från ett eller flera partier,
som hotar demokratin.

Veckopoeten