Print Friendly, PDF & Email

In memoriam: Ulf Laurin

Av Anders Ydstedt | 1 July 2016

Ulf Laurin älskade Sverige, men hatade den svenska modellen. Anders Ydstedt skriver om en man som spelade en vital del i liberaliseringen av Sverige.

”Den svenska modellen skapade inte den unika tillväxten under efterkrigstidens första årtionden. Den svenska modellen har snarare blivit tillväxtens bane.”

”Den välfärdspolitik som förts i Sverige sedan mitten av sextiotalet har syftat till att lösa problem och initiera förändring uppifrån. Det har lett till en olycklig fixering vid ekonomins och politikens makronivå medan den verkliga dynamiken finns på mikronivån.”

Orden är Ulf Laurins i Svensk Tidskrift 1990. I veckan nåddes vi av nyheten att Ulf Laurin gått bort

I sin artikel i Svensk Tidskrift riktade Ulf Laurin skarp kritik mot den svenska modellen; mot social ingenjörskonst och tron på storskalighet och enhetlighet.

Ulf Laurin var ordförande i SAF åren 1989-1996 och dessförinnan VD för PLM. Jag hade förmånen att möta honom i många sammanhang: först i Malmömoderaterna där Ulf var ordförande på 1980-talet. Det var under Ulfs ordförandeår som Malmö för första gången sedan den allmänna rösträtten fick borgerligt styre. Den goda stämningen runt Ulf och den tillförlit som Ulf visade de som jobbade med honom var sannolikt helt avgörande för maktövertagandet. Senare träffade jag honom i SAF-sammanhang och Ulf hade alltid fokus på det viktigaste i varje fråga och han var alltid lika optimistisk om att allt skulle bli bättre – till slut. Men att det ibland krävdes rejäla alexanderhugg. Även hans artikel i Svensk Tidskrift 1990 avslutades optimistiskt och insiktsfullt om framtiden.

”Sverige har en rad viktiga problem att ta itu med men sällan har väl möjligheterna att göra detta varit så goda. Över hela världen tycker jag mig skönja ett uppvaknande, en tillnyktring. Konjunkturerna för· planekonomiska experiment har väl sällan varit svagare. Utvecklingen i östra Europa och inom den gemensamma marknad som byggs av EG:s tolv medlemsstater är djupt glädjande. Den skapar alla förutsättningar för nittiotalet att bli en tid av fred, frihet och ekonomisk framgång i Europa!”

Ulf Laurin var en av de som bidrog starkt till att utvecklingen gick åt rätt håll i Sverige under 1990-talet och framåt. Hans ord är väl så viktiga att påminna om än idag; både om faran med planekonomiska experiment och vikten av den gemensamma marknaden. Men också om att ”Den svenska modellen” inte var och inte är rätt väg framåt.

Läs Ulf Laurins artikel, Den svenska modellen här.

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift.

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

Feminism – en antologi

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019