Hyresregleringen är en perfekt fråga för nya (M)

I veckan publicerade Boverket en rapport som stryker under det vi redan visste om hyresregleringen – den bidrar till bostadsbristen. Dessvärre är det få politiker som vågar verka för ett avskaffande. Det är synd. En bättre fungerande bostadsmarknad vore en perfekt fråga för moderaterna inför valet.

Redan för ett halvsekel sedan debatterades regleringen – idag är den fortfarande kvar, om än i annan form. Assar Lindbeck har haft rätt i 50 år, som Ivar Arpi uttryckte det på Svenska Dagbladets ledarsida.

På så sätt är Boverkets rapport veckans stora icke-nyhet. Men det är ändå intressant att det även från detta håll slås fast att bruksvärdessystemet 1) bidrar till minskad rörlighet på bostadsmarknaden och 2) gör det mindre attraktivt att bygga nya lägenheter.

Välfärdsförlusten av detta är 10 miljarder kronor per år, skriver Boverket.
40 000 lägenheter saknas på grund av bruksvärdessystemet.

Vilken ekonom som helst har vetat länge att den de facto-reglering av hyrorna som bruksvärdessystemet innebär påverkar tillgången på lägenheter.

Men det är bra att Boverket visar att det främst beror på dåligt utnyttjande av det befintliga beståndet – inte att det byggs för lite. Så mycket för det här argumentet mot ett avskaffande av bruksvärdessystemet: ”Det kommer att bli så dyrt att ingen har råd att bo där.” Tvärtom – en friare hyressättning ger fler möjlighet att bo i attraktiva områden.

Kan då 2014 bli det år då Alliansen går till val på att avskaffa hyresregleringen? Knappast.

Bostadsminister Stefan Attefall avböjde att kommentera Boverkets rapport. Anders Borg ville hellre diskutera hur byggandet kan ökas, trots att detta, enligt Boverket, bara utgör 10 procent av problemet med regleringen. Oskar Öholm, moderat gruppledare i civilutskottet, lyfte fram hyrorna för nybyggda lägenheter trots att de redan närmat sig marknadspriser.

Hyresregleringen anses helt enkelt för politiskt känslig för att våga ta i.

Det är synd. Egentligen är det en perfekt fråga för de nya moderaterna. Här är en reform som kan:

• öka rörligheten på arbetsmarknaden – det blir lättare att få en lägenhet i attraktiva storstadsområden där jobben finns

• minska utanförskapet – bostadsmarknaden lider av samma typ av insider/outsiderproblematik som arbetsmarknaden

• förbättra integrationen – bruksvärdessystemet gynnar äldre, infödda och högutbildade svenskar, konstaterade tre ledande bostadsforskare förra året. När de studerar hushåll i Stockholm kommer de fram till att den reglerade hyresrättsmarknaden är mer segregerad med avseende på ålder, utbildning och etnisk bakgrund än den marknadsprissatta bostadsrättsmarknaden.

Allt utan att belasta Borgs budget.

Den stora utmaningen ligger i att rent kommunikativt förpacka detta till väljarna. Men just kommunikation har ju varit styrkan i det nya hos nya moderaterna.

Maria Eriksson är chefredaktör för Svensk Tidskrift.