Hyr inte ett parti – köp!Det finns många sätt att påverka politiken. Att driva en lobbykampanj är ett, men det kräver både kunskap och engagemang, och utfallet är osäkert. Lättare då att starta ett eget parti – speciellt om man är en intresseorganisation, skriver Mats Fält.

Det finns flera sätt att påverka politiken. Ett är att själv engagera sig eller skriva insändare i tidningen eller sociala medier. Ibland kan det faktiskt ge resultat.

Större effekt får förstås kampanjer och demonstrationer, gärna koordinerade och med väl utvalda talespersoner som både kan ämnet och väcker sympati. En bra PR-byrå kan hjälpa till – helst en som redan har goda kontakter inom politiken.

Trovärdighet är viktigt. Dessutom är det bra om de som för ordet är svåra att angripa. Barn och unga kvinnor bör motståndarna inte ge sig på – det slår ofta tillbaka oavsett hur goda argument man har i bagaget.

Allt det här är komplicerat och kräver både tid och resurser. Finns det inte ett rakare och enklare sätt att nå fram till makten och få igenom sina krav? Självklart.

Starta istället ett nytt parti. Det kan till exempel en intresseorganisation göra. Det uppfattas inte som lika kontroversiellt som om det skulle vara två direktörer med ölbackar eller ett företag som gjorde samma sak. Knyt gärna samman organisationen med partiet på olika sätt, ständig representation I ledande organ som verkställande utskottet och partistyrelsen är en praktisk modell. Då kan partiet aldrig göra någonting utan att ägarna kan reagera. De flesta besvärliga idéerna kan man enkelt ta död på omedelbart.

En annan bra idé är att automatiskt ansluta alla medlemmar i intresseorganisationen till det nystartade partiet. Alla kommer inte att gilla det – och det kan i längden bli svårt att behålla systemet – men för det flesta är problemet med det obligatoriska medlemskapet inte så stort att de skulle lägga tid på att protestera.

För att behålla greppet om partiet är det bra om intresseorganisationen ser till att engagera många medlemmar och förtroendevalda i valrörelserna. Helst frivilligt men annars på betald arbetstid, som gärna ytterst finansieras av arbetsgivarna. Egentligen ska pengarna gå till intresseorganisationens eget arbete men det är svårt att skilja det från insatserna för partiet.

En ytterligare fördel är att det blir svårt att räkna ut hur mycket partistöd det egentligen handlar om. Eftersom organisationen, inte minst med hjälp av sina allierade i media, lyckats få motståndarna att avstå från direkt stöd från andra intresseorganisationer, hade de stora beloppen annars kunnat bli lite känsliga att försvara.

Vissa kontantbidrag kommer nog alltid att behövas. Då gäller det bara att se till att överlämnandet blir diskret och kan försvaras med ord som solidaritet, historisk samverkan och med påståenden om hur stort stöd gåvorna har i organisationen. Om någon klagar kan delar av organisationen avstå eller låta stödet komma i andra former. Eftersom intresseorganisationen är uppbyggd i flera lager är det väldigt svårt för oppositionen att föra fram sina åsikter, även om de skulle ha visst stöd bland medlemmarna.

Det är definitivt enklare att köpa ett parti än att gå krångliga omvägar via media eller PR- branschen. Dessutom verkar intresset för att granska köpta partier vara betydligt mindre än för partier som ibland träffar representanter från företag eller gamla partikamrater.

För ytterligare information: Kontakta LO

Mats Fält (M) är förtroendevald i Tyresö kommun