Print Friendly, PDF & Email

Historiskt lågt förtroende för regeringen

Av Örjan Hultåker | 5 December 2014

I slutet av november ansåg bara var tredje svensk att Stefan Löfven var en skickligare statsminister än Fredrik Reinfeldt. Dessutom är regeringens förtroende lägre än vad någon nyvald regering haft sedan SKOP började mäta detta 1998. Men Alliansen kan inte slå sig till ro med detta, skriver Örjan Hultåker.

Inför riksdagsvalet i september uppfattades Alliansregeringen som kompetent och som duktig på att hålla ordning och reda i ekonomin. Det räckte inte för att vinna riksdagsvalet. Att vara kompetent är ett grundkrav men utöver detta behövs i normalfallet också en berättelse som utlovar en bättre framtid för medborgarna. Det lyckades vare sig för Alliansen eller de rödgröna partierna vid septembervalet.

Men om partier inte kan vinna val bara på grund av kompetens och skicklighet så kan de likväl förlora val därför att de uppfattas som inkompetenta. En regering som inte klarar sin budget genom riksdagen och som tvingas bort från makten efter bara två månader möter en svår utmaning och riskerar en valförlust om dess kompetens blir ifrågasatt.

Statsministerns kompetens

Ända sedan Stefan Löfven tillträdde som socialdemokratisk partiledare har en majoritet av svenskarna uppfattat Fredrik Reinfeldt som mer kompetent. Men under 2013 och första halvåret av 2014 kunde Stefan Löfven glädja sig åt han successivt närmade sig Fredrik Reinfeldt i tävlan om att vara skickligast på att leda en regering.

Han kom dock aldrig ifatt och i valspurten ökade åter Fredrik Reinfeldts försprång.

Tiden som statsminister har inte stärkt Stefan Löfvens image som kompetent statsminister. Tvärtom, i slutet av november var det bara var tredje svensk som ansåg att Stefan Löfven var en skickligare statsminister än Fredrik Reinfeldt. Inför budgetomröstningen i riksdagen noterade Stefan Löfven en bottennotering, den lägsta noteringen i SKOP:s skicklighetsliga sedan han tillträdde som partiordförande.

skopDec14_bild1

Låg förtroendebalans för regeringen

Det är dock inte statsministerns skicklighet som är det största problemet för Socialdemokraterna när de nu skall gå till val. Ett större problem är det låga förtroendet för regeringen i sin helhet.

SKOP har i en lång undersökningsserie frågat svenska folket om de tycker att regeringen gör ett bra eller dåligt jobb. Regelmässigt brukar det vara betydligt fler som anser att regeringen gör ett bra jobb än att de gör ett dåligt. En förtroendebalans visar skillnaden mellan de som svarar bra och de som svarar dåligt jobb och den brukar vara positiv.

Även regeringen Löfven har en positiv förtroendebalans men med knappast möjliga marginal. 29 procent anser att regeringen gör ett bra jobb och 28 procent säger att den gör ett dåligt jobb. Förtroendebalansen är +1. Det är 22 procentenheter lägre än vad den borgerliga Alliansregeringen (+23) hade veckorna innan de förlorade valet i september.

SKOP har mätt förtroendet för nyvalda regeringar sedan riksdagsvalet 1998 och aldrig tidigare har en nyvald regering fått lika lågt förtroendebetyg som den nuvarande bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Fredrik Reinfeldts nyvalda regering 2006 möttes också av ett lågt förtroende under månaderna efter riksdagsvalet och hade det tidigare bottenrekordet. Men då var ändå förtroendebalansen +15, det vill säga betydligt högre än för den nuvarande regeringen.

Skopdec14bild2

Hög förtroendebalans för Allianspartierna

Sedan riksdagsvalet 2006 undersöker SKOP också hur stort förtroende svenskarna har för oppositionens regeringsalternativ. Förtroendebalansen för det borgerliga regeringsalternativet är nu +18.

Det är nu arton procentenheter fler som tror att de borgerliga skulle göra ett bättre jobb än som tror att de skulle göra ett sämre jobb än den nuvarande regeringen. Förtroendet för en ny borgerlig regering är nu klart högre än motsvarande förtroende för en rödgrön regering vid samma tid direkt efter riksdagsvalen 2006 och 2010.

Inte någon gång under förra mandatperioden kunde de rödgröna riksdagspartierna glädja sig åt lika hög förtroendebalans för oppositionens regeringsalternativ. Som högst i april 2014 var förtroende-balansen +17.

skopdec14_bild3

Att vinna val

Det höga förtroendet för Allianspartiernas kompetens är ingen garanti för ett framgångsrikt resultat i extravalet till riksdagen i mars. Däremot är ett fortsatt lågt förtroende för den avgående regeringen en faktor som kan motverka en valseger för Socialdemokraterna.

Före riksdagsvalet i september framställdes Alliansregeringen av media som trött, sönderregerad och utan idéer. I en sådan situation räcker det inte med kompetens om det finns alternativ i form av Sverigedemokraterna, Feministiskt initiativ eller andra partier utanför etablissemanget. Även röstskolk kan bli ett alternativ för många.

När det inte är ekonomisk kris behöver även kompetenta regeringsalternativ en idé som tilltalar den breda medelklassen och som ger hopp till väljarna om en bättre framtid. Alliansen kan inte slå sig till ro med det låga förtroendet för regeringen. Valvinden kan blåsa förbi.

Örjan Hultåker är docent och vetenskaplig ledare hos SKOP.

Fullständiga rapporter finns på SKOP:s hemsida www.skop.se.

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

Feminism – en antologi

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019