Print Friendly, PDF & Email

Higgins; En dag i kommunalrådets liv

Av Redaktionen | 31 december 1987


1987


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

nLLSIST
HIGGINS:
En dag i kommunalrådets liv
T
l sist vaknade kommunalrådet ur
in mardröm.
Han hade drömt att han befann
sig på den moderata partistämman och att
någon där hade bett alla närvarande kommunalråd som höjt skatten, att resa sig
upp.
Skulle han rest sig upp, och känt skammens rodnad därför att han höjt skatten,
eller skulle han suttit kvar och känt skammens rodnad över att han inte vågade stå
upp?
Väckarklockan befriade honom dessa
kval.
I dag skall jag hitta en väg ut ur detta dilemma, tänkte kommunalrådet. I dag ska
bli dagen då jag sparar!
Det blev en lång väntan vid busshållplatsen. Kommunalrådet visste orsaken.
50 nya bussar hade nyligen inköpts sedan
förarna klagat över att de gamla bussarna
var dragiga. Men nu var 50 förare på kurs
för att lära sig hur de nya bussarna fungerade.
Vi måste snabbt skaffa fram extraförare. Anslagen för busstrafiken kommer att
överskridas, men det reder väl upp sig på
något sätt. En tioöring mer på skatten gör
väl inte så mycket, tänkte kommunalrå-
det. Att bli framställd som “Förseningarnas Fader” vore värre.
Dagens första sammanträde gällde ett
yrkande från skolstyrelsen om extra anslag.
Visserligen hade antalet skolbarn blivit
färre och antalet blodpuddingar i skolmåltiderna utökats. skolböckerna hölls
numera samman med hjälp av de tuggummin som tidigare generationer elever lämnat kvar för att markera läxorna.
Men skolstyrelsen hade lik-väl funnit
det svårt att få budgeten att gå ihop.
– Om vi inte får löfte att överskrida
budgeten tvingas vi avsluta höstterminen
redan den 12 december. Då blir det inget
Luciafirande och det kommer att vara
pinsamt för hela kommunen, hotade skolstyrelsens ledamöter samfållt.
Inför hotet att behöva löpa gatlopp i
tidningarna som den som bestal eleverna
på Luciafirandet gav kommunalrådet
med sig.
En tioöring mer på skatten gör väl inte
så mycket, tänkte kommunalrådet. Att bli
framställd som “Mörkrets Furste” vore
värre.
Kommunalrådet åt lunch med några
representanter för byggnadsnämnden. De
informerade honom om projekteringen
av det nya bostadsområdet “Fasansfulla”.
Det skulle bli något dyrare än beräknat.
stadsarkitekten hade på sitt tjänsterum
klistrat upp den teckning av “Staffans
Stollar” där någon säger: “Här ska kommunen bygga för 2 miljoner, jag undrar
vad det kommer att kosta.” Nu visade
stadsarkitekten ånyo att han inte såg teckningen som ett skämt, utan som en levnadsregel.
– Byggandet av “Fasansfulla” måste
fullföljas, annars blir det folkstorm, hävdade representanterna för byggnadsnämnden. Det är ju där vi har utlovat ungdomsbostäder.
En tioöring mer på skatten gör väl inte
så mycket, tänkte kommunalrådet. Att bli
framställd som “Ungdomens Store Fiende” vore värre.
Efter lunch var det sammanträde med
biblioteksnärnnden.
Det nya biblioteks- och kulturhuset
stod färdigt. Problemet var att lönekostnaderna blivit större än beräknat. När lokalerna var färdiga stod det klart att en
480
andra informationsdisk måste upprättas
och bemannas.
Det blev så långa avstånd mellan den
befintliga informationsdisken och vissa
bokavdelningar att de låntagare som kom
därifrån för att fråga om något, hann
glömma vad det var de skulle fråga om,
innan de kommit fram.
Det hade blivit många klagomål och insändare i lokalpressen.
Dessutom visade det sig- som tidigare
år- att anslagen för biblioteket inte räckte till några nyinköp av böcker, endast till
lokaler och personal.
– Vi kan inte ha ett bibliotek med
många tomma hyllor, ingen skönlitteratur
efter 1986 och där folk irrar omkring, sade biblioteksnämnden med en mun.
En tioöring mer på skatten gör väl inte
så mycket, tänkte kommunalrådet. Att bli
framställd som “Kulturens Dödgrävare”
vore värre.
Efter sammanträdet med biblioteksnämnden hade kommunalrådet ett möte
med gruppledarna för centern och folkpartiet.
De hade funnit att skatteunderlaget i
kommunen under nästa år skulle bli så
stort att det fanns “risk för överskott”,
som de uttryckte saken. De hade därför
med gemensamma krafter åstadkommit
ett “utgiftspaket” som de ville förelägga
kommunstyrelsen. Kommunen borde genomföra en kraftig utbyggnad av hemhjälpen och miljövården, så att risken för
överskott eliminerades.
En tioöring mer på skatten gör väl inte
så mycket, tänkte kommunalrådet. Att bli
framställd som “Borgerlig Splittrare” vore
värre.
Kommunalrådet beslöt sig för att skjuta upp tankarna på besparingar och skattesänkning till nästa år.

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019