Print Friendly, PDF & Email

Herbert Rock; Om sidor, bitar och andra vårtor på språkkroppen

Av Redaktionen | 31 december 1983


1983


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

“Vi måste ta och gripa tag i problembiten på exportsidan. Jag upplever att vi
måste profilera oss hårdare och följa upp
ett nytt koncept. Vi kommer att uppleva
en jobbig tid men om vi här på koncernstaben vid HK ger support tror jag att vi
kan etablera oss i en nisch av det nya
segmentet.”
“Jag upplever att vi har potential men
eftersom vi inte mår bra av den här situationen måste vi ta ett snack så att dom
berörda parterna inte upplever att dom
är alienerade. Annars ligger det i farans
riktning att vi “kackar i eget bo!”
“Det är ett ‘must’ att vi startar upp
projektet innan marknaden går ner. Det
krävs ett kraftfullt paket där en uppdatering av rutinerna är en komponent.”
“Om vi inte upplever success med att
ta fram en ny produkt med en nutidsanpassad image är det risk att vi måste
permittera. Eftersom många på tillverkningssidan är LASade måste vi
MBL:a. ”
“Problematiken i nuläget är alltså att
det centrala scenario som den akuta situationsproblematiken har aktualiserat
måste modelleras så att det kan nå acceptans. Vi måste konkretisera hela den
komplexa situationen.”
“Om vi uppnår de stipulerade styrmå-
len så tror jag att vi kan förvänta oss en
positiv fungibilitet. Det kräver dock att
vi utarbetar en ny policy som legaliserar
en mer offensiv och positiv approach.
Det är dit bodyn i konceptet måste lokaliseras.”
“Detta upplever jag som en förutsättning för att grabbarna på säljet på exportsidan ska uppleva sin arbetssituation
som harmonisk och sluta må så djävla
dåligt. Min konklusion är att vi måste
sidor, bitar och
andra vårtor
på språkkroppen
hitta en optimal lösning på ett affektfritt
sätt. Annars kan det aldrig funka.”
“Vi måste ta ett snack med pojkarna
eftersom dom upplever situationen med
LAS-ningen på lagerpersonalsidan som
taskig.”
“Nu måste vi aktivt gå ut och jobba
efter det nya konceptet. Recepturen för
produktpaketet är för diffus. Vi måste ge
produkterna en ny body så att dom blir
konsumentorienterade. Vi måste konvertera den gamla receptursammansättningen och få fram en nutidsorienterad
generation. Jag skulle vilja benämna den
en andragenerationare.”
“Lyckas vi bara greppa strukturen på
fåltet tror jag att NlC-sidan kan bli en
relevant nisch. Det kräver dock att vi
startar upp en offensiv satsning som harmonierar med resten av nätverket. Komponentkompositionen måste ha en sådan
bild att produkterna blir flexibla och
markorienterade”.
“l så fall tror jag att användarna kommer att uppleva vår korv som positiv.”
Sensmoral: att sälja korv kan vara
svårt.
Med hjälp av det moderna ” språkbruk” som har spritt sig som en farsot
över landet under det senaste tiotalet år
kan man krångla till det mesta.
l stället för att berika och utveckla
språket uppstår fullkomligt överflödiga
pseudouttryck, som i stället innebär att
språket utarmas. Ett tidigt exempel på
detta är ordet television. l Norge heter
det fjernsyn. I stället för att anamma ett
låneord har norrmännen berikat sitt eget
språk.
Om man vill dölja att man inte har
något att säga är det moderna “språkbruket” ett bra hjälpmedel.
Herbert Rock

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019