Print Friendly, PDF & Email

Heisters koffert är inget för Stockholm

Av Cecilia Brinck | 11 June 2010

Stockholmare är rätt luttrade. Vi drar runt hela skatteutjämningssystemet. Vi är landets tillväxtmotor. Vi är vana vid att Stockholmsområdet alltid får stå tillbaka när statliga investeringspengar fördelas. Men vi blir faktiskt upprörda när regeringens särskilda utredare föreslår ett finansieringssystem som direkt drabbar de verksamheter som är lokaliserade i Stockholm, skriver Cecilia Brinck.

Först var det en portfölj, sen blev det en koffert. Men frågan är om namnbytet gör det hela så mycket mer tilltalande. Det handlar alltså om den nya finansieringsmodell för regional kultur som aviserades i förra årets kulturproposition. I yttersta korthet gick modellen där ut på att statligt stöd till regional kultur skulle kanaliseras via regionerna eller landstingen, och inte genom kommunerna.

Finemang för Västra Götaland och möjligen Skåne, där regionen redan har huvudansvaret för kulturliv och lokala kulturinstitutioner. Mindre lyckat i Stockholm, där Stockholms stad är den viktiga aktören i ett kulturpolitiskt svagt landsting. Den enda större institution som Stockholms läns landsting har huvudansvaret för är Stockholms konserthus, annars är det kommunen som är den viktiga aktören.

Detta påpekades också i remissvaren på kulturutredningen som man visserligen kan ha många kritiska synpunkter på men som faktiskt var tydlig med att det nog behövs en särlösning för Stockholm. Hur den lösningen skulle se ut överlät kulturutredningen till andra att diskutera.

Regeringens särskilda utredare, landshövding Chris Heister (pikant nog tidigare moderat finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting), som fick uppdraget att ta fram en finansieringsmodell, tyckte annorlunda.

Det fanns ingen anledning att göra undantag för Stockholm, menade Heister. Samma modell, med region/landsting som huvudansvarig, ska gälla i hela landet. Det går absolut inte att göra lagstiftningsmässiga undantag, hävdades det. Vilket faktiskt är nonsens – kommunallagen är full av specifika Stockholmsundantag. Så det går visst.

Stockholmare är rätt luttrade. Vi drar runt hela skatteutjämningssystemet. Vi är landets tillväxtmotor. Vi är vana vid att infrastruktursatsningar huvudsakligen görs i regioner där ingen bor och att Stockholmsområdet alltid får stå tillbaka när statliga investeringspengar fördelas. Men vi blir faktiskt upprörda när regeringens särskilda utredare föreslår ett finansieringssystem som direkt drabbar de verksamheter som är lokaliserade i Stockholm. Men besökta av många som bor utanför kommunen, bör man tillägga. Det rimliga vore väl i så fall snarare att kommunerna i länet betalade en slant till Stockholm som tack för att vi drar runt den utmärkta Stadsteatern åt dem!

Företrädare för Stockholms stad kände en betydande oro inför tanken på att de 25 kommuner utom Stockholm som är med i landstinget plötsligt skulle få möjlighet att dela på de statliga pengar som går till kulturverksamheter i Stockholm. Nästan 50 miljoner till Stockholms Stadsteater (staden lägger runt 200 miljoner), 14 miljoner till Folkoperan, med mera. Är det någon som på allvar tror att Stockholms stad skulle få behålla de slantarna när landstingsfullmäktige ska fastställa sin kulturbudget? Snacka om huggsexa!

Lyckligtvis besinnade sig kulturministern, och den heisterska kofferten kommer inte, åtminstone inte i den här omgången, att omfatta Stockholm. Men lite orolig är man allt för vad som kommer att hända i nästa omgång.

Cecilia Brinck är gruppledare (M) i kulturnämnden i Stockholms stad.

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019